32 222-37-33
Odwiedź nas

Bezpieczeństwo dzieci w domu i szkole

15 Lut 2018

13 lutego 2018 roku w Sali audiowizualnej Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa odbyła się pierwsza
z cyklu pogadanka na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci w domu i szkole. W pierwszych zajęciach udział wzięli uczniowie z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Łąkiem, którzy z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych i prowadzonych przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. Strażacy omawiając wybrane zagadnienia skupili się przede wszystkim na zasadach postępowania podczas pożaru, w tym prawidłowej ewakuacji, oraz alarmowania służb ratowniczych.

Warty podkreślenia jest fakt wykorzystania podczas zajęć mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych, który w bardzo obrazowy i realistyczny sposób prezentuje przyczyny pożaru, jego przebieg, oraz skutki. Wszystkie scenariusze prezentowane przez strażaków za pomocą symulatora uczestnicy mogą jednocześnie obserwować na dużym ekranie dzięki mikro-kamerom zamontowanym wewnątrz urządzenia.

Do końca ferii przeprowadzone zostaną jeszcze trzy tego typu spotkania skierowane dla grup dzieci
i młodzieży z terenu powiatu grodziskiego.