32 222-37-33
Odwiedź nas

CMP krzewi patriotyzm u najmłodszych

20 Lis 2018

Objazdowa lekcja muzealna CMP pt. „100-lecie odzyskania niepodległości w zbiorach kolekcjonerskich” odbyła się 20 listopada br. w bibliotece miejskiej w Mysłowicach. Tym razem uczestniczyło w wydarzeniu 50. uczniów klas szóstych ze szkoły podstawowej nr 1 w Mysłowicach. Zajęcia przeprowadził Dariusz Falecki.

Lekcja podzielona została na kilka ogniw:

1 Wielkość terytorialną i różnorodność narodowościową Polski przed pierwszym rozbiorem symbolizował ryngraf patriotyczny z herbami księstw i ziem I. Rzeczypospolitej

2 Insurekcję Kościuszkowską przedstawiono na bazie banknotów z tego okresu.

3 Przedwojenne książki o Legionach Polskich u boku Napoleona przybliżyły uczniom okres wojen o niepodległość toczonych przez Polaków u boku wielkiego cesarza.

4 Obraz olejny (kopia) Wojciecha Kossaka pt. „Olszynka Grochowska” przybliżył młodzieży powstanie listopadowe.

5 Kolejny zryw niepodległościowy – powstanie styczniowe 1863 – omówiono na bazie biżuterii patriotycznej

6 Uczniowie dowiedzieli się o symbolu rozbiorów, czyli Trójkącie Trzech Cesarzy pod Mysłowicami. Wątek ten ilustrowały pocztówki, pamiątki z tego miejsca, niemiecki atlas szkolny z mapą polityczną Europy bez Polski.

7 Prelegent przybliżył młodzieży udział strażaków w walce o odzyskanie niepodległości. Rozbiorowy podział Polski ilustrowały hełmy strażackie państw zaborczych.

8 Wysiłek zbrojny Legionów Polskich Piłsudskiego omówiono na przykładzie nieśmiertelnika legionowego, odznaczeń pułkowych i pocztówek z I wojny światowej.

9 W podobnym tonie zaprezentowano trzy powstania śląskie.

Walorem zajęć była możliwość „dotknięcia” własnymi rękami każdego rekwizytu, co wzbudzało u uczniów zainteresowanie i serie pytań.

Podsumowaniem lekcji był quiz, w którym za poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymywali gadżety  reklamowe z CMP. Na koniec prelegent zaprosił do odwiedzenia placówki i wystawy „Strażacka Niepodległa 1918”.