32 222-37-33
Odwiedź nas

CMP uczciło 101. rocznicę odzyskania niepodległości

08 Lis 2019

Formą utrwalenia pamięci historycznej o rocznicy odzyskania niepodległości była specjalna lekcja muzealna przeprowadzona 8 listopada br. w auli CMP. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i w Mysłowicach. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji Dariusza Faleckiego na temat przebiegu walk I. i II. powstania śląskiego w Mysłowicach.

Młodzież dowiedziała się o taktyce wojsk powstańczych, koncentracji Niemców w śródmieściu, starciach w rejonie Janowa i Słupnej oraz (w II powstaniu) zdobyciu koszar Grenzschutzu przy ul. Stawowej. Prelegent przybliżył sylwetki powstańców oraz problematykę plebiscytu i wytyczenia granicy w 1922 r. Następnie zaprezentowano młodzieży oryginalne pamiątki z epoki walk narodowowyzwoleńczych: ryngrafy patriotyczne, grafiki Napoleona Ordy, patriotyczne książki z artystycznymi oprawami introligatorskimi.Tematykę odzyskania niepodległości reprezentowała flaga oddziałów powstańczych z powstania wielkopolskiego, grafika Józefa Piłsudskiego z 1938 r., książeczka wojskowa z 1918 r., dokumenty żołnierzy Legionów Polskich i weteranów, a także odznaki polskich pułków piechoty i ułanów z II RP. Narrację powstań śląskich ilustrowały fotografie z lat 1919-1921, ulotki propagandowe, banknoty z epoki reprezentujące każdego z zaborców, dowód tożsamości konia, ilustracje barwne Trójkąta Trzech Cesarzy, niemieckie świadectwa szkolne, pocztówki, itp.

Drugą część zajęć poprowadził Zbigniew Kościan – pracownik CMP. Zaprezentował, noszony tego dnia na sobie mundur weterana I. Pułku Strzelców Bytomskich. Przedstawił broń strzelecką z końca XIX- i początku XX w. produkcji angielskiej, austriackiej i rosyjskiej, będącą na wyposażeniu żołnierzy Legionów Polskich, powstańców śląskich oraz żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej. Zainteresowane wzbudziły repliki granatów ręcznych, odznaczeń pułkowych, epolety i czapka-maciejówka.

W trzeciej części zajęć uczniowie zobaczyli wystawę pt. „Strażacka Niepodległa 1919”, w której przewodnik ukierunkował narrację na segmenty poświęcone powstaniom śląskim. Uczniowie dowiedzieli się o historii i szlaku bojowym samochodu pancernego Korfanty, który w 1921 r. siał postrach wśród Niemców na froncie pomiędzy Zalesiem Śląskim a Lichynią na Śląsku Opolskim. Ponieważ uczniowie-goście CMP kształcą się w profilu mechanik samochodowy, przewodnik zapoznał ich z najciekawszymi samochodami w kolekcji CMP, ze szczególnym uwzględnieniem ciekawostek konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Podsumowaniem stopnia uzyskanej wiedzy był konkurs. Dla pięciu uczniów, którzy podali prawidłowe odpowiedzi D. Falecki ufundował medal okolicznościowy i cztery oryginalne banknoty (austriacki, rosyjski, niemiecki i polski) z lat 1880-1924.