32 222-37-33
Odwiedź nas

Historia na weekend – Bolesław Chomicz

09 Paź 2020

Bolesław Chomicz to postać, która powinna być znana każdemu polskiemu strażakowi.
Był człowiekiem wybitnym, który przyczynił się do rozwoju pożarnictwa w odrodzonej po zaborach Polsce.

Urodził się 27 maja 1878 r. w Jaroszówku. Po ukończeniu studiów prawniczych w Kijowie, w 1902 r. otrzymał pracę w Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia w Królestwie Polskim.
Za próbę wprowadzenia języka polskiego do administracji, został skazany na karę więzienia.
Po odbyciu kary poświęcił się pracy pedagogicznej w Łodzi. Jednak na skutek nakazu władz musiał zrezygnować z dotychczasowej pracy i rozpoczął pracę w Warszawskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. Następnie wysłano go na studia uzupełniające na wydziale Asekuracyjno-Pożarniczym Politechniki
w Akwizgranie w Niemczech.

Bolesław Chomicz interesował się pożarnictwem, dlatego wraz z grupą czołowych działaczy pożarnictwa podjął intensywne starania o zjednoczenie ochotniczych straży pożarnych, działających w Królestwie Polskim.

W grudniu 1912 roku Bolesław Chomicz wraz z Józefem Tuliszkowskim wydał pierwszy numer
„Przeglądu Pożarniczego”. Było to czasopismo poświęcone strażom ogniowym, budownictwie ogniotrwałemu i ubezpieczeniom od ognia. Ukazuje się do czasów współczesnych.

W 1915 r. Bolesław Chomicz uzyskał zezwolenie na założenie w Królestwie Polskim stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Świętego Floriana”. Była to organizacja, która skupiała w swych szeregach wszystkie straże pożarne w Królestwie Polskim.

W 1916 r. odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych, na którym przekształcono już istniejące Towarzystwo Świętego Floriana w Związek Floriański. Pierwszym prezesem został Bolesław Chomicz.
Pod jego kierownictwem został utworzony w 1921 r. Główny Związek Straży Pożarnych RP, a osobistym sukcesem był projekt ustawy ubezpieczeniowej przygotowanej dla rządu, która później została uchwalona przez Sejm. Dodajmy, że w przyszłym roku Związek ten świętuje 100-lecie istnienia,

W 1939 r. wziął udział we współtworzeniu Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”. Po wojnie pracował nad odbudowaniem straży pożarnych. Stał na czele Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych RP
i przystąpił do reaktywacji polskiego pożarnictwa. Funkcję tę pełnił do grudnia 1947 r.
Zmarł 15 maja 1959 r. w Warszawie.

Bolesław Chomicz posiadał liczne odznaczenia państwowe i korporacyjne: w 1921 r. odznaczony został najwyższym odznaczeniem Związkowym – Złotym Znakiem Związku, a w 1923 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta.

Tekst: Anna Orkisz – Wydział Naukowo-Oświatowy