32 222-37-33
Odwiedź nas

Historia na weekend. Generał brygadier Feliks Dela

23 Paź 2020

Z perspektywy CMP postać Feliksa Deli jest wielce zasłużona. To dzięki jego decyzji przyłączono w 1992 r. placówkę do Państwowej Straży Pożarnej, zabezpieczając środki finansowe na dalszą działalność.

Feliks Dela urodził się 4 października 1943 r. w Kalinie Małej koło Miechowa. Był absolwentem Technikum Górniczego w Dąbrowie Górniczej, w 1967 r. ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. W 1978 r. uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Kształcił się również w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako wykładowca krakowskiej Szkoły Podoficerów Pożarnictwa. W 1984 r. został jej komendantem. Dzięki fachowości stworzył nowoczesną placówkę, która stała się jedną z najlepszych w kraju. W 1971 r. objął stanowisko zastępcy komendanta miejskiego straży pożarnych w Bytomiu, później był jej komendantem rejonowym.

Dnia 25 lutego 1992 r. powierzono mu funkcję pierwszego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej – funkcję tą sprawował do 3 stycznia 1997 r. W 1992 r. awansował na stopień nadbrygadiera, a w 1997 r. otrzymał nominację na generała brygadiera.

Był inicjatorem przemian w systemie ochrony przeciwpożarowej w Polsce, twórcą nowoczesnych służb ratowniczych PSP oraz współautorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jako szef Obrony Cywilnej Kraju w latach 1997-1998 zapoczątkował wdrażanie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa cywilnego państwa.

W 1998 r. przeszedł w stan spoczynku. Od 2001 r. pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA, a w latach 2002-2005 był dyrektorem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Feliks Dela zmarł 14 lipca 2017 r.

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa zorganizowano w 2013 r. wystawę pt.: „Feliks Dela – żywa legenda polskiej straży pożarnej” przedstawiała ona przebieg jego kariery zawodowej. Na wystawie prezentowane były wielkoformatowe wydruki, mundury, dyplomy i odznaczenia, obrazujące jego karierę i dorobek zawodowy.

Na fotografiach między innymi:

Feliks Dela na tablicy ekspozycyjnej w CMP

Feliks Dela podczas przemówienia z okazji XX-lecia działalności CMP (1995 r.)

Feliks Dela podczas zwiedzania wystawy poświęconej jego osobie, 2013 r.

Plansze z wystawy z 2013 r.

Wystawa „Feliks Dela – żywa legenda polskiej straży pożarnej”

Dyplom F. Deli z okazji 70. rocznicy urodzin

Portret F. Deli

Wystawa czasowa – „Wspólnie na ratunek XX lat KSRG”, 2015 r.

Autor: Małgorzata Suślik – Wydział Naukowo-Oświatowy