32 222-37-33
Odwiedź nas

Historia na weekend. Strażackie akcenty na wystawie w Częstochowie w 1909 r.

21 Sie 2020

Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli: Stefan ks. Lubomirski (prezes wystawy),  Karol hrabia Raczyński i Władysław Małkowski (wiceprezesi). Z perspektywy pożarniczej należy wspomnieć Alfonsa Bogusławskiego – dyrektora wystawy, który był bratem Władysława Bogusławskiego – prezesa częstochowskiej straży pożarnej. Dzięki temu na wystawie pojawiały się akcenty strażackie.

Na wystawie zaprezentowało się pond 600 wystawców z kraju i zagranicy, w większość z branży przemysłowej, rzemieślniczej i rolniczej. Na jej potrzeby zbudowano obszerny kompleks stylowych pawilonów  w sąsiedztwie klasztoru jasnogórskiego. Wystawa trwała dwa miesiące, od 3 sierpnia do 5 października 1909 r. Zwiedziło ją ok. 600 tysięcy osób.

Producenci sprzętu pożarniczego znaleźli się w grupie II: „Motory, urządzenia elektrotechniczne, armatury, itp.”. W tej grupie wydzielono sekcję „B” obejmującą:  pompy, kotły i sikawki strażackie.  Jednym z wystawców była firma „Ignis”. Powstała ona w 1900 r. i należała do Wacława Rzewuskiego i Włodzimierza Zaleskiego. Fabryka posiadała własny mały pawilon. Rzewuski zaprezentował: dwie sikawki, hydrofor na kołach, drabinę mechaniczną, drabinę wolnostojącą-wysuwną, beczkowóz i zwijadła.  Firmę wyróżniono medalem za „Rzeczy pożarnicze”.

Na wystawę zaproszono również Józefa Troetzera – potentata produkcji sprzętu strażackiego w Królestwie Polskim. Na wystawę przywiózł on kilka sikawek konnych, pomp i armaturę studzienną. Trzecim wystawcą strażackim był Stanisław Trębicki. Zaprezentował sikawki ręczne i uzbrojenie bojowe strażaka oraz maszyny studzienne. Sprzęt pożarniczy zaprezentowała jeszcze firma „Siemens&Halske”. Na jej stoisku oglądano m.in. sygnalizację przeciwpożarową.

W ramach wystawy odbył się ogólnopolski zjazd straży pożarnych. Strażacy stawili się w sile 180 osób, reprezentujących 41 delegacji z całego Królestwa Polskiego. Pomysłodawcą zjazdu była straż częstochowska. Jej prezesem był wówczas Władysław Bogusławski. Nadrzędnym celem zjazdu było wypracowanie stanowiska w sprawie utworzenia ogólnopolskiego związku strażackiego.

To właśnie w Częstochowie zrodziła się idea powołania Związku Floriańskiego, która ziściła się w 1916 r. w Warszawie. Strażacy urozmaicali wystawę pokazami sprawności. Organizowano je przez cztery kolejne niedziele. Pokazy miały też wymiar propagandowy, gromadziły liczną publiczność i zachęcały do wstępowania w  szeregi strażackie.