32 222-37-33
Odwiedź nas

Informacja dla zwiedzających

15 Paź 2020

Informujemy, że od 16 października 2020 r. Centralne  Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przywraca oprowadzanie grupowe ( usługę przewodnika). Jednakże z powodu panującej sytuacji epidemicznej oraz możliwości organizacyjnych ustala się, że grupa, którą będzie obsługiwał jeden przewodnik może liczyć maksymalnie 10 osób, z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego.

Zgłoszenia grup ( z siedmiodniowym wyprzedzeniem) proszę kierować do CMP na numer tel. (32) 222 37 33 wew. 28. W przypadku braku wcześniejszego uzgodnienia terminu, grupa może zwiedzać muzeum indywidualnie z zachowaniem dystansu społecznego i rygoru sanitarnego bez możliwości usługi przewodnika.