32 222-37-33
Odwiedź nas

Konferencja „Senior Naszych czasów”

19 Wrz 2017

W dniu 14 września br. odbyła się organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach VI konferencja „Senior naszych czasów”, którą przeprowadzono pod hasłem „Bądź bezpieczny w domu”.

Uczestnicy konferencji na samym początku musieli przejść przez sztucznie zadymiony namiot, który miał uświadomić im jak wyglądałoby rzeczywiste zadymienie w naszych mieszkaniach podczas wybuchu pożaru. Osoby przechodzące przez tunel mogły liczyć na pomoc mysłowickich strażaków. Następnie  nastąpiło przywitanie zaproszonych gości oraz otwarcie konferencji. Wśród prelegentów znaleźli się mł. bryg. Wojciech Chojnowski  z Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach z prezentacją dotyczącą przyczyn powstawania pożarów oraz mł. kpt. Tomasz Chlebowski z Komendy Miejskiej PSP w Mysłowic z prezentacją dotyczącą zasad oraz bezpiecznych zachowań w czasie pożaru.

Po wygłoszonych prezentacjach nastąpiła przerwa, podczas której zorganizowano pokaz gaszenia pożarów, a wśród nich pożar ciał stałych (w tym urządzeń elektrycznych) oraz tłuszczy. Jednak zanim nastąpiło zagaszenie płonącego oleju, pracownik Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, wykorzystując środki bezpieczeństwa osobistego, uświadomił widzom, co się stanie, jeśli będziemy próbować ugasić pożar tego typu wodą. Następnie zaprezentowano dwie metody gaszenia. Jedną z nich było odcięcie powietrza w tym przypadku zakładając pokrywkę na płonący zbiornik, natomiast drugą metodę zaprezentował przedstawiciel jednej z firm zajmujących  się sprzedażą gaśnic oraz urządzeń gaśniczych.

Po pokazie rozpoczął się kolejny blok zajęć, rozpoczynając od pokazu dotyczącego udzielania pierwszej pomocy zorganizowanego przez strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach. Dodatkowo Komendant Straży Miejskiej z Mysłowic Ginter Płaza przygotował prezentację pt. „Smog – zabójca”. Na zakończenie konferencji podmioty prywatne miały możliwość zaprezentować swój sprzęt gaśniczy, który może być wykorzystywany w domu.