32 222-37-33
Odwiedź nas

Najnowsze wydawnictwo CMP

25 Mar 2021

Centralne Muzeum Pożarnictwa zorganizowano w latach 2018-2020  trzy wystawy czasowe pod wspólnym tytułem „Strażacka Niepodległa”. Tematem przewodnim był udział strażaków w odzyskaniu niepodległości i w walkach o ustalenie granic państwowych.

W marcu br. ukazał się ekskluzywny album, liczący 56 stron i kilkadziesiąt ilustracji. W albumie zaprezentowano treści z wystaw: „Strażacka Niepodległa 1918”, „Krwawiące granice. Strażacka Niepodległa 1919” i „Druhowie do broni. Strażacka Niepodległa 1920”.

Album podsumowuje zrealizowany przez Centralne Muzeum Pożarnictwa projekt, który rozpropagował wiedzę o zaangażowaniu strażaków podczas doniosłych wydarzeń z lat 1918-1920. Należy mieć na uwadze fakt, że dostępność wystaw jest określona ramami czasowymi. Niniejszy album ma na celu upamiętnienie i utrwalenie projektu na kolejne lata. Niebawem będzie on do nabycia w CMP.