32 222-37-33
Odwiedź nas

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim

07 Lut 2020

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się 6 lutego br. narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wydarzenie uświetnili obecnością m.in:

– Waldemar Andzel – Poseł RP,

– Barbara Dziuk – Poseł RP,

– Ewa Malik– Poseł RP,

– Robert Warwas – Poseł RP,

– Andrzej Gawron – Poseł RP,

– Przemysław Drabek – Poseł RP,

– Jarosław Nowak – Poseł RP,

– Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski,

– Tomasz Bednarek – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach,

– Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice.

 

Podczas narady Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w województwie śląskim, podsumował działalność komend powiatowych i miejskich PSP oraz przedstawił zamierzenia na 2020 rok. Działalność dydaktyczno-szkoleniową Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie omówił Komendant Szkoły – mł. bryg. mgr Piotr Placek.

Następnie głos zabrał Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa – st. bryg. Janusz Gancarczyk, który podsumował w wystąpieniu działalność placówki w 2019 r. Dyrektor przedstawił dane statystyczne, działalność wystawienniczą, dokumentacyjną, konserwatorską i inwestycyjną. Przedstawił także plany na 2020 rok, tj. rozpoczęcie prac nad przebudową wystaw stałych, która polegać będzie na uatrakcyjnieniu segmentów i wprowadzeniu nowoczesnych technik ekspozycyjnych z uwzględnieniem prewencji społecznej. Następnie zastępca Komendanta Głównego PSP – st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Biskup poinformował gremium o oficjalnym powołaniu na stanowisko Dyrektora CMP st. bryg. Janusza Gancarczyka.

W trakcie narady, na placu przed Centralnym Muzeum Pożarnictwa zaprezentowano 6, spośród 18 samochodów zakupionych w ubiegłym roku dla jednostek PSP. Ponadto dzięki dofinansowaniu między innymi ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w 2019 roku zakupiono dodatkowo 15 pojazdów. W 2019 roku zakupiono również 52 pojazdy pożarnicze dla jednostek OSP. Samochody zakupiono ze środków: NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, programu modernizacyjnego MSWiA, Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowych.