32 222-37-33
Odwiedź nas

Narada roczna kadry kierowniczej PSP województwa śląskiego

07 lt. 2017

Dnia 6 lutego 2017 roku w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego, podsumowująca funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie śląskim oraz działalność Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z województwa śląskiego. Swoją obecnością naradę uświetnili: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka wraz z  Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW Andrzejem Szczeponkiem,  Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek oraz delegacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w składzie: st. bryg. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń, st. bryg. Waldemar Maliński – Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony oraz  st. bryg. Sławomir Dzielnicki – Zastępca Dyrektora Biura Kontroli Skarg i Wniosków.

Jako pierwszy wystąpił Śląski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski, który przedstawił  sprawozdanie z funkcjonowania KSRG w województwie oraz zamierzenia na 2017 rok. Następnie głos zabrał Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz Biskup, który omówił  realizację zadań w pionie operacyjnym oraz z zakresu działań edukacyjnych. Omówił również działalność kontrolno – rozpoznawczą.
Działania w ramach pionu logistycznego omówił Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Erwin Jaworudzki.

Wysłuchano także wystąpienia Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa st. bryg. Edwarda Pruskiego, który omówił w swoim wystąpieniu następujące zagadnienia: wystawy czasowe, największe imprezy muzealne oraz działalność edukacyjną, której głównym przedsięwzięciem jest budowa ścieżki edukacyjnej w CMP. Po przerwie głos zabrał Wicewojewoda Śląski, który podziękował strażakom za rok ciężkiej pracy oraz życzył, by wszystkie plany na rok 2017 zostały zrealizowane.

W dalszej części narady głos zabrał st. bryg. Waldemar Maliński, który omówił zadania oraz problemy wynikające z udziału strażaków PSP w zdarzeniach związanych występowaniem w Polsce chorób odzwierzęcych oraz  st. bryg. Paweł Janik z Komendy Głównej PSP, który przedstawił priorytety działań w zakresie kontrolno-rozpoznawczym.