32 222-37-33
Odwiedź nas

Naukowo o muzealnictwie pożarniczym

18 Lis 2016

W połowie listopada odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa konferencja naukowa poświęcona rozwojowi muzealnictwa pożarniczego w Polsce. Współorganizatorem był Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat honorowy nad obradami objęli: nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP oraz Edward Lasok – prezydent Mysłowic.

Spotkanie uświetnili obecnością: dr hab. Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jacek Olbrycht z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków z Warszawy i Zbigniew Meres (wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy muzeów i izb pożarniczy z całej Polski, a także: historycy, kolekcjonerzy, pasjonaci oraz młodzież licealna z klas o profilu pożarniczym, łącznie ok. 140 osób.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor CMP – st. bryg. Edward Pruski. Witając gości przybliżył dokonania i zasługi Związku Floriańskiego, co wpisywało się w stulecie powołania tego stowarzyszenia. W części oficjalnej miało miejsce przekazanie na ręce Dyrektora CMP zabytkowego sztandaru z 1921 r. przez OSP Moskorzew (województwo świętokrzyskie). Delegacja OSP przybliżyła słuchaczom ciekawą historię sztandaru.

Licznie reprezentowani goście wysłuchali dziesięciu referatów. Dr hab. Tadeusz Olejnik – nestor historyków pożarnictwa omówił biografie i zasługi pionierów polskiego muzealnictwa pożarniczego. Dr hab. Urszula Oettingen zaprezentowała problematykę ochrony zabytków pożarnictwa w krajobrazie kulturowym ziem polskich. Duże zainteresowanie wzbudził referat dr hab. Władysława Tabasza traktujący o odbiorze socjologicznym muzeów pożarniczych przez zwiedzających. Dr hab. Stanisław Kunikowski (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku) omówił istotny element muzealnictwa, jakim jest obecnie edukacja bezpieczeństwa w tego typu placówkach. Referaty wygłosi ponadto: dr Zdzisław Zasada, Zbigniew Todorski, Kamil Stasiak, Dariusz Falecki, Piotr Bielicki i Grzegorz Kamiński. Konferencji towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw: „Muzea i Izby tradycji pożarniczej w Polce” oraz „Sikawki w miniaturze z kolekcji Zygmunta Karga”. Na pierwszej ekspozycji zaprezentowano blisko 30 największych muzeów i izb pożarniczych w Polsce. Wystawa ma na celu zachęcenie osób odwiedzających CMP do wizyt w innych placówkach tego typu. Druga wystawa prezentuje misternie odwzorowane sikawki powozowe wykonane przez modelarza-amatora.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja. Jej przedmiotem było ustalenie wspólnych zadań dla muzealników i miejsca następnego spotkania. Dyskusje poprowadził st. bryg. Edward Pruski. W jej toku ustalono konieczność wznowienia „Muzealnego Rocznika Pożarniczego”, który od 1990 r. był platformą dla publikacji naukowych o historii pożarnictwa. Dyrektor CMP wyszedł z inicjatywą opracowania mapy muzeów i izb pożarniczych z ich charakterystyką, która ma być rozpowszechniana przez zainteresowane strony. Dyrektor zaproponował także opracowanie wspólnego rejestru najcenniejszych zbiorów strażackich w Polsce. Sumując, mysłowickie spotkanie stanowiło pierwszą próbę integracji szerokiego grona muzealników i naukowców zajmujących się zawodowo pożarnictwem.