32 222-37-33
Odwiedź nas

Nowe wydawnictwo nakładem Komendy Głównej PSP

06 Gru 2018

W listopadzie br. ukazała się publikacja pt. „Strażacka Niepodległa (1918-1921)”, której autorami są
w większości pracownicy Centralnego Muzeum Pożarnictwa, tj.: mgr inż.  Paweł Rochala – Dyrektor CMP, prof. dr hab. Tadeusz Olejnik (nestor historii polskiego pożarnictwa), dr Paweł Gąsiorczyk, mgr Hubert Koler i mgr Dariusz Falecki. Na 160. stronach przedstawiono wysiłek organizacyjny i militarny wniesiony przez polskich strażaków we wskrzeszenie Polski. To pierwsza próba tak dogłębnego zbadania
i zaprezentowania wkładu strażaków w odzyskanie niepodległości. Treść ilustruje ikonografia z epoki, wybrana przez mgr Danutę Janakiewicz-Oleksy. Pozycja, podzielona na dziewięć rozdziałów,zawiera następujące tematy:

– Sytuacja geopolityczna ziem polskich w latach 1914-1918;

– Udział strażaków w walkach o wolność i niepodległość na terenie zaboru rosyjskiego;

– Pod zaborem austriackim;

– Udział strażaków o odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie Wielkopolski;

– Zarys sytuacji polskiego pożarnictwa na Śląsku Górnym i Dolnym;

– Polskie pożarnictwo na Śląsku Cieszyńskim do 1921 r.;

– Wkład strażaków z Pomorza w odzyskanie niepodległości;

– Przykłady sztandarów strażackich uszytych przed 1918 r.;

– Materiały z „Przeglądu Pożarniczego” z listopada 1928 r. opracowane w związku z 10. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydawcą książki jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.