32 222-37-33
Odwiedź nas

Nowe wystawy w CMP

15 Lis 2017

Otwarcie wystawy o Kresach

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyło się 9 listopada w Centralnym Muzeum Pożarnictwa otwarcie dwóch wystaw i konferencja popularno-naukowa. Pierwsza wystawa pt. „Historia polskiego pożarnictwa na Kresach” składała się z ok. 220 fotografii, które udostępnił p. Michał Malisz. Tematem drugiej ekspozycji są współczesne zdjęcia z akcji wykonane przez Piotra Zwarycza – funkcjonariusza PSP.

Uroczystość uświetnili obecnością m.in.:

 

Edward Lasok – prezydent Mysłowic

st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach

mł. bryg. Mirosław Wiktor – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

bryg. Mirosław Synowiec – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

st. bryg. Grzegorz Sudo – były Dyrektor CMP;

st. bryg. Czesław Kozak – były Dyrektor CMP;

st. bryg. Adam Szkuta – były Dyrektor CMP;

mgr Sylwia Komraus –  Dyrektor MOPS w Mysłowicach;

mgr Adam Plackowski – Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice

mgr Marietta Grabowska – zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach

 

Ponadto prezesi i członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich:

Maria Ślepowrońska – Prezes Oddziału w Katowicach

Edwarda Wołoszyn – prezesa Oddziału w Głubczycach

Kazimierza Bedryj – wice-burmistrz Głubczyc

Kazimierz Naumczyk – przewodniczący Rady Miasta w Głubczycach

Adam Buchaniec – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Głubczycach

Antoni Wielgusiewicz – Prezes Katowickiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa;

Anna Olszańska – prezes Związku Ormian w Polsce

 

Maria i Stanisław Drapniewscy – kolekcjonerzy pamiątek strażackich  z Wrocławia

Marian Malicki – kolekcjonera pamiątek strażackich  z Wrocławia

nauczyciele i uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół w Wojkowicach

nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach i Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach

 

Jako pierwszy wystąpił st. bryg. Edward Pruski – Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, który powitał zgromadzonych i przybliżył tematykę wystaw. Następnie głos zabrała p. Anna Olszańska – prezes Związku Ormian w Polsce z referatem dotyczącym historii największych miast kresowych. Michał Malisz podzielił się informacjami o kresowym pożarnictwie w zbiorach kolekcjonerskich. Zainteresowanie wzbudził wykład Andrzeja Azyana dotyczący historii lwowskiej straży pożarnej, oparty na wspomnieniach swojego ojca – Michała Azyana. Wzruszającymi wspomnieniami podzieliła się p. Danuta Kanarek, opowiadając o  przeżyciach z dzieciństwa w Stryju u boku ojca komendanta tamtejszej straży pożarnej. Ostatni referat dotyczył producentów sprzętu pożarniczego we Lwowie. W następnej części dokonano uroczystego otwarcia wystawy.