32 222-37-33
Odwiedź nas

Otwarcie wystawy i konferencja naukowa „Strażacka Niepodległa” w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

19 Lis 2018

W związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się 15 listopada br. na terenie Wielopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach niezwykła uroczystość. Otwarcie wystawy „Strażacka Niepodległa 1918” oraz konferencja o tym samym tytule stanowiła kontynuację wydarzeń zapoczątkowywanych 11 października w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Po przywitaniu gości przez Huberta Kolera Kierownika rakoniewickiego Muzeum  głos zabrali: st. bryg. Paweł Rochala – Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, dr Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic, mł. bryg. Dariusz Matczak – z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Tomasz Dolata – Sekretarz Powiatu Grodziskiego. Następnie dokonano symbolicznego otwarcia wystawy, po którym Hubert Koler oraz Dariusz Falecki – Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zapoznali przybyłych gości z materiałami i eksponatami przedstawionymi na wystawie. Kolejnym punktem uroczystości była konferencja naukowa, podczas której swoje prelekcje zaprezentowali:

  • dr Zdzisław Kościański z referatem „Rok 1918 – ostatni rok wojny. Zabór pruski – uwarunkowania polityczne”
  • Dariusz Falecki – „W okowach pruskiego pożarnictwa – Śląsk i Pomorze”
  • dr Paweł K. Gąsiorczyk, – „Strażackie drogi do niepodległości – udział galicyjskich straży pożarnych w dziele odzyskania niepodległości w 1918 roku”
  • Danuta Janakiewicz, – „Patriotyczno-literackie odzewy polskiego ruchu strażackiego impulsem niepodległości 1918”
  • Anita Wawrzyńska – „Odzyskanie odpowiedzialności za kraj w 1918 roku. Rola i autorytet straży ogniowych. Ujęcie socjologiczno-kulturowe w drodze do niepodległości”
  • st. bryg. Paweł Rochala – „Kształtowanie odpowiedzialnej polskości w warunkach niebytu narodowego na przykładzie działań Bolesława Chomicza”
  • Hubert Koler – „Strażacy Wielkopolscy w walce o podtrzymanie polskości w 1918 roku”

Głównym celem nowo otwartej wystawy i konferencji jest ukazanie czynu niepodległościowego polskich strażaków, uwzględniając różnice wynikające z lat zaborów w różnych częściach naszego kraju. Wysoka wartość poznawcza prezentowanych materiałów pozwala na spojrzenie pod nowym kątem na wydarzenia tamtych czasów. Warto dodać, że  jeszcze w tym roku wydana zostanie publikacja książkowa, zawierająca opracowany do tej pory materiał. Natomiast na rok następny planowane są kolejne wystawy i konferencje o tematyce poświęconej powstaniom zbrojnym i plebiscytom oraz udziałowi w nich polskich strażaków.