32 222-37-33
Odwiedź nas

Uroczysta promocja doktorska absolwentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

09 Sty 2019

W dniu 11 grudnia 2018 roku miała miejsce uroczysta promocja doktorska absolwentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w przepięknej auli Collegium Novum, gdzie ze ścian spoglądają poważne oblicza m.in. królowej Jadwigi, królów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, a także osób najszlachetniejszych nie ze względu na urodzenie, lecz walory umysłowe: Mikołaja Kopernika pędzla Jana Matejki oraz innych zasłużonych w historii UJ postaci.

W gronie osób promowanych na stopień naukowy doktora nauk humanistycznych znalazł się również dr Paweł Karol Gąsiorczyk – od 2005 roku pracownik Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, a obecnie naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów w naszym muzeum, który 9 listopada obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Śródziemnomorska przestrzeń transportowa i komunikacyjna w aspekcie angielskiej obecności na Morzu Śródziemnym w latach 1453-1538”, a wcześniej zdał wszystkie wymagane prawem egzaminy.

W trakcie wspomnianej uroczystości wypromowanych zostało 18-tu doktorów, którzy średniowiecznym zwyczajem ubrani w togi i birety zostali wprowadzeni do auli przez woźnych, tzw. pedli, gdzie obecni byli już prorektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel oraz dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. dr hab. Jan Święch, a także promotorzy rozpraw doktorskich.

Promocja doktorska swą tradycją sięga czasów średniowiecznych. W jej trakcie doktor z rąk swego promotora i władz rektorskich oraz dziekańskich otrzymuje dyplom doktorski. Zgodnie z odwiecznym rytuałem składa również uroczyste przysięgi:

„iż zawsze i wszędzie będzie postępować godnie, w niczym nie uwłaczając ani Uczelni, ani imieniu Jej doktora, będzie darzyć życzliwą pamięcią Uniwersytet Jagielloński, od którego otrzymał stopień doktora, a także –że w miarę swych sił i możliwości – wspierać będzie Jego słuszne sprawy wszędzie, gdzie to możliwe. Rozwijać będzie badania naukowe nie z żądzy zysku i nie dla próżnej chwały, ale w celu odkrywania i upowszechnienia prawdy –największego skarbu ludzkości.”

Następnie, gdy doktor złoży wspomnianą przysięgę poprzez wypowiedzenie słów „sponedo ac polliceor”, co oznacza „przysięgam i obiecuję”, władze uczelni w osobie rektora oraz dziekana uroczyście potwierdzają nadanie stopnia naukowego doktora, a także przyznanie praw i przywilejów należnych doktorowi Wszechnicy Jagiellońskiej.

Po złożeniu przysięgi, każdy z rąk promotora, rektora i dziekana otrzymał dyplom doktorski. Promotorką dr Pawła Karola Gąsiorczyka była prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska. Następnie prorektor wygłosił okolicznościowe przemówienie zachęcając do podejmowania dalszych wyzwań naukowych, a także do podtrzymywania więzi łączącej z uniwersytetem oraz promotorem. Gratulujemy i cieszymy się!