32 222-37-33
Odwiedź nas

UWAGA KONKURS

06 Lis 2019

Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla uczniów mysłowickich szkół ponadpodstawowych, natomiast konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VIII z mysłowickich szkół podstawowych. Konkurs rozpoczął się 4 listopada 2019 r. i trwać będzie do 25 listopada 2019 r.
Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania organizowanego przez Urząd Miasta Mysłowice
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa 6 grudnia 2019 r. o godz. 11:00. Nagrodą główną w obu konkursach jest hulajnoga elektryczna.

Inspiracją do pracy mogą być zagadnienia związane z powstaniami śląskimi takimi jak: wybitni działacze polityczni i społeczni, zasłużeni powstańcy, barwa wojskowa, flagi, fotografie, ulotki, plakaty propagandowe, medale, odznaczenia, umundurowanie, pomniki w terenie, miejsca doniosłych wydarzeń w moim mieście, tablice pamiątkowe, sztandary, mapy polityczne, konflikt polsko-niemiecki z lat 1919-1921, broń, samochody i pociągi pancerne, bitwy i potyczki, organizacje powstańcze (Związek Powstańców Śląskich, Oddziały Młodzieży Powstańczej), moi przodkowie, obchody miejskie, itp.

Pracą konkursową na konkurs fotograficzny ma być fotografia kolorowa lub czarno-biała w formacie A4 /20×30; wymiary w mm: 203 x 297; wymiary w pikselach: 2395 x 3508/. Pracą konkursową na konkurs plastyczny ma być praca plastyczna wykonana w dowolnej technice. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz niezbędnymi zgodami należy złożyć do Kancelarii Prezydenta Miasta przy ul. Powstańców 1 /pok. 218/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 listopada 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Centralnego Muzeum Pożarnictwa 30 listopada br.

Dwanaście najlepszych prac fotograficznych stworzy kalendarz Urzędu Miasta na rok 2020 pt.:
„1 POWSTANIE ZACZĘŁO SIĘ W MYSŁOWICACH”. Trzy nagrodzone prace będą udostępnione zwiedzającym muzeum przez 6 miesięcy jako element wystawy „Strażacka Niepodległa 1919”.

Nagrodą główną w obu konkursach jest hulajnoga elektryczna. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce w postaci słuchawek bezprzewodowych i elektronicznej ramki do zdjęć.

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Mysłowice, Centralne Muzeum Pożarnictwa, Mysłowickie Towarzystwo Historyczne imienia Jacoba Lustiga.

Pliki do pobrania:

http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/regulamin_konkursu_fotograficznego_szko_.pdf

http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/regulamin_konkursu_plastycznego_szkoly_.pdf

http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/konkurs_foto_karta_zgloszeniowa.pdf

http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/konkurs_foto_karta_zgloszeniowa_pelnol.pdf

http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/konkurs_foto_zgoda_rodo_myslowice_pelno.pdf

http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/konkurs_foto_zgoda_rodo_myslowice_rodzic.pdf

http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/konkurs_plastyczny_karta_zgloszeniowa.pdf

http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/konkurs_plastyczny_zgoda_rodo_myslowice_.pdf