32 222-37-33
Odwiedź nas

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach podpisano umowę partnerską pomiędzy Mysłowicami i Rakoniewicami

06 Kwi 2018

Dnia 4 kwietnia br. podpisano w Centralnym Muzeum Pożarnictwa, w obecności wielu świadków,umowę
o współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Mysłowice i Rakoniewice. Podpisanie porozumienia nastąpiło w miejscu szczególnym – na tle zabytkowej sikawki z pierwszej połowy XVIII w. Na dokumencie podpisy złożyli: Edward Lasok – prezydent Mysłowic i Gerard Tomiak –burmistrz Rakoniewic.

 

Z Rakoniewic do Mysłowic przyjechali ponadto: Krzysztof Krawczyk – przewodniczący rady, Teresa Kmiecik – skarbnik, Hubert Koler – kierownik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Wybór Centralnego Muzeum Pożarnictwa nie był przypadkowy. W Rakoniewicach mieści się Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa – od 1995 r. oddział zamiejscowy CMP. Od kilkunastu lat miasta i placówki muzealne współpracują, organizując wspólne przedsięwzięcia. Podpisana umowa ujmuje współpracę w ramy prawne.

Współpraca obejmować będzie kulturę, edukację, wymianę młodzieży, współpracę nauczycieli oraz organizację wspólnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Strony zobowiązały się także do inicjowania wydarzeń wychodzących naprzeciw potrzebom osób starszych, w szczególności przeciwdziałania samotności, zapewnienia możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz ich aktywizacji. W ramach pamięci i upowszechniania historii pożarnictwa nawiązywane będą stałe kontakty pomiędzy CMP i WMP. Gminy będą również pielęgnować pamięć i upowszechniać wiedzę o historii Mysłowic i gminy Rakoniewice oraz o historii Górnego Śląska i Wielkopolski, których są częściami. Ponadto wspierane będą kontakty pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami społecznymi z terenu obydwu gmin.

 

Fakt podpisania umowy partnerskiej między władzami Mysłowic i Rakoniewic we wnętrzu Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach świadczy o wielkim zaufaniu, jakim cieszy się nasza placówka pośród władz samorządowych oraz jest wyznacznikiem prestiżu, jakim dysponuje Państwowa Straż Pożarna. Zarówno Edward Lasok – prezydent Mysłowic, jak i Gerard Tomiak – burmistrz Rakoniewic, podkreślali
w okolicznościowych przemówieniach integrującą rolę ochrony przeciwpożarowej, będącą przyczynkiem do działań na innych obszarach życia społeczno-kulturalnego.