32 222-37-33
Odwiedź nas

Straż pożarna w sztuce, architekturze i literaturze

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum, liceum, technikum oraz osób dorosłych. Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z historią, sztuką i architekturą na postawie przedmiotów użytkowanych przez XIX wieczną i XX wieczną straż pożarną w codziennym życiu oraz działalności pożarniczej, kulturowej i oświatowej.