32 222-37-33
Odwiedź nas

Żeńskie drużyny pożarnicze. Samarytanki, kobiety w służbie ochrony przeciwpożarowej – wybrane aspekty, Polska i zagranica.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, osób dorosłych, organizacji i środowisk kobiecych. Celem jest zapoznanie słuchaczy z historią i rolą kobiety w strukturach strażackich. Walki o równouprawnienie od XIX w. do czasów współczesnych. Wykształcenie umiejętności zapamiętywania i analizowania wydarzeń historycznych oraz ujmowania ich w związki przyczynowo – skutkowe. Rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny. Pobudzenie poczucia więzi z kobietami żyjącymi ponad 100 lat temu. Ocena ich wyborów, postępowania i działania. Walka o przetrwanie, równouprawnienie. Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej. Czas trwania 60 min.