Informacje ogólne

Misją Centralnego Muzeum Pożarnictwa jest przechowywanie, gromadzenie, dokumentowanie oraz eksponowanie dorobku i dziedzictwa polskiego pożarnictwa. CMP jest największą tego typu placówką w Polsce i jednym z największych w Europie. Muzealne zbiory liczą ponad 4 tysiące eksponatów. Najciekawsze z nich wyeksponowano, ujmując w działy tematyczne. Muzeum organizuje cykliczne imprezy własne: Dzień Dziecka, Noc Muzeów i Industriada. W myśl statutu, CMP prowadzi współpracę merytoryczno-doradczą z innymi muzeami i izbami tego typu w Polsce. Od 2006 roku znajduje się na szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa funkcjonują następujące wydziały:

  • Wydział Dokumentacji Zbiorów
  • Wydział Historii Pożarnictwa
  • Wydział Naukowo-Oświatowy
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Kwatermistrzowski
  • Wydział Administracyjno-Kadrowy
  • Wydział Konserwacji-Zbiorów

Kierownictwo

mł. bryg. dr inż. Artur Luzar

p.o. Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

tel: (32) 222-37-33, fax: (32) 316-61-99
email: sekretariat@cmp-muzeum.pl

dr Paweł Karol Gąsiorczyk

Naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów

tel: (32) 222-37-33
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl

mgr Dariusz Falecki

Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego

tel: (32) 222-37-33
email: dfalecki@cmp-muzeum.pl

mgr Agnieszka Szaleniec

Naczelnik Wydziału Finansowego

tel: (32) 222-37-33 wewn.3
email: ksiegowosc@cmp-muzeum.pl

Patrycja Kras

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

tel: (32) 222-37-33
email: pkras@cmp-muzeum.pl

mgr Ewa Czapska

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

tel: (32) 222-37-33
email: kadry@cmp-muzeum.pl

Jarosław Banasik

Naczelnik Wydziału Konserwacji Zbiorów

tel: (32) 222-37-33
email: jbanasik@cmp-muzeum.pl

mgr Hubert Koler

Naczelnik Oddziału Zamiejscowego – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

tel: (61) 444-11-58
email: rakoniewice@cmp-muzeum.pl

Biblioteka

W CMP funkcjonuje biblioteka tematyczna – jedna z największych tego typu w Polsce. Ze zbiorów biblioteki można korzystać na miejscu, po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Terminy wizyt w bibliotece powinny być wcześniej konsultowane.

Wśród ponad 4 tysięcy książek można znaleźć pozycje dotyczące: ewolucji sprzętu pożarniczego, historii poszczególnych polskich formacji pożarniczych, przebiegu różnych wypadków, katastrof oraz wydarzeń, w których straż pożarna brała aktywny udział.

W zbiorach biblioteki znajdują się również periodyki o tematyce pożarniczej, takie jak: „Przegląd Pożarniczy”, „Strażak”, „Magazyn 998”, czy ,,Muzealny Rocznik Pożarniczy”.

 

 

Wydawnictwa

Album „Strażacka Niepodległa” jest katalogiem trzech wystaw czasowych. Porusza zagadnienie związane z udziałem strażaków w walkach o odzyskanie i kształt granic Polski w latach 1918-1920.
Wydawnictwo liczy 56 stron wydrukowanych na papierze kredowym w tym około 150 ilustracji barwnych.

Informator prezentuje  najciekawsze eksponaty pogrupowane tematycznie. Opisy wykonano w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.
Wydawnictwo stanowi skrótowe źródło informacji o zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Informator
wydano na papierze kredowym, wszystkie ilustracje są kolorowe.
Jeden z rozdziałów poświęcono zbiorom Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Oddziału Zamiejscowego CMP w Mysłowicach.

Muzealny Rocznik Pożarniczy Tom 14 (2018-2020) składa się z 19-stu rozdziałów. Tematem przewodnim jest  wpływ wydarzeń 1918/20 na życie społeczne ówczesnej Polski ze szczególnym uwzględnieniem pożarnictwa. Autorami są m.in. naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracownicy  merytoryczni CMP Mysłowice, a także przedstawiciele stowarzyszeń historycznych.

TOP Skip to content