Informacje ogólne

Misją Centralnego Muzeum Pożarnictwa jest przechowywanie, gromadzenie, dokumentowanie oraz eksponowanie dorobku i dziedzictwa polskiego pożarnictwa. CMP jest największą tego typu placówką w Polsce i jednym z największych w Europie. Muzealne zbiory liczą ponad 4 tysiące eksponatów. Najciekawsze z nich wyeksponowano, ujmując w działy tematyczne. Muzeum organizuje cykliczne imprezy własne: Dzień Dziecka, Noc Muzeów i Industriada. W myśl statutu, CMP prowadzi współpracę merytoryczno-doradczą z innymi muzeami i izbami tego typu w Polsce. Od 2006 roku znajduje się na szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa funkcjonują następujące wydziały:

  • Wydział Dokumentacji Zbiorów
  • Wydział Historii Pożarnictwa
  • Wydział Naukowo-Oświatowy
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Kwatermistrzowski
  • Wydział Administracyjno-Kadrowy
  • Wydział Konserwacji-Zbiorów

Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Janusz Gancarczyk

Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

tel: (32) 222-37-33, fax: (32) 316-61-99
email: sekretariat@cmp-muzeum.pl

dr Paweł Karol Gąsiorczyk

Naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów

tel: (32) 222-37-33 wew. 26
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl

mgr Dariusz Falecki

Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego

tel: (32) 222-37-33 wew. 27
email: dfalecki@cmp-muzeum.pl

mgr Ewa Kuczowic

Naczelnik Wydziału Finansowego

tel: (32) 222-37-33 wew. 30
email: ksiegowosc@cmp-muzeum.pl

mgr Urszula Kocurek

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

tel: (32) 222-37-33 wew. 45
email: zaopatrzenie@cmp-muzeum.pl

mgr Ewa Czapska

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

tel: (32) 222-37-33 wew. 25
email: kadry@cmp-muzeum.pl

Jarosław Banasik

Naczelnik Wydziału Konserwacji Zbiorów

tel: (32) 222-37-33 wew. 34
email: jbanasik@cmp-muzeum.pl

mgr Hubert Koler

Naczelnik Oddziału Zamiejscowego – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

tel: (61) 444-11-58
email: rakoniewice@cmp-muzeum.pl

Biblioteka

W CMP funkcjonuje biblioteka tematyczna – jedna z największych tego typu w Polsce. Ze zbiorów biblioteki można korzystać na miejscu, po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Terminy wizyt w bibliotece powinny być wcześniej konsultowane.

Wśród ponad 4 tysięcy książek można znaleźć pozycje dotyczące: ewolucji sprzętu pożarniczego, historii poszczególnych polskich formacji pożarniczych, przebiegu różnych wypadków, katastrof oraz wydarzeń, w których straż pożarna brała aktywny udział.

W zbiorach biblioteki znajdują się również periodyki o tematyce pożarniczej, takie jak: „Przegląd Pożarniczy”, „Strażak”, „Magazyn 998”, czy ,,Muzealny Rocznik Pożarniczy”.

 

 

Historia

Kalendarium najważniejszych wydarzeń
1975.09.14

Uroczyste otwarcie Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Dyrektorem mianowano mjr poż. Henryka Chruzika. Siedzibą były zabudowania obozu hitlerowskiego przy promenadzie (ul. Powstańców)

1977.06.10

Narada w sprawie budowy nowego obiektu

1979.10.01

Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego rozpoczęło budowę nowego obiektu przy ul. Stadionowej.

Inwestorem było KWSP w Katowicach.

1982.09.14

Otwarto w placówce dział historii miasta Mysłowice

1982.09.18

I Zjazd członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Pożarnictwa

1988.08.01

Dyrektorem Muzeum został płk poż. Feliks Barbarowicz.

Dotychczasowy dyrektor – H. Chruzik odszedł na rentę.

1990.12.01

Ukazał się I tom Muzealnego Rocznika Pożarniczego

1992.07.01

Muzeum przyłączono do struktur Państwowej Straży Pożarnej

1992.12.21

Muzeum wizytował Komendant Główny PSP – nadbryg. Feliks Dela

1995.09.14

Uroczystości XX-lecia CMP w połączeniu z sympozjum historycznym CTIF

1995.11.16

Oddziałem zamiejscowym CMP zostało Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

1998.08.15

Dyrektorem CMP został st. bryg. Grzegorz Sudo

2000.09.09

Uroczystości z okazji 50-lecia powołania Państwowych Organów Ochrony Przeciwpożarowej i 25-lecia CMP

2002.07.15

Stanowisko Dyrektora objął gen. bryg. Feliks Dela

2002.09.12

W muzeum gościła delegacja strażaków amerykańskich, uczestniczących w akcji ratowniczej po ataku na WTC

2005.03.18

IV Sympozjum Grupy Państw Naddunajskch CTIF

2005.09.23

Uroczystości 30-lecia CMP.

W tym samym roku oddano do użytku hale wystawiennicze 4. i 5. na cele wystawiennicze

2005.10.15

Stanowisko Dyrektora objął st. bryg. Adam Szkuta

2008.09.03

Na terenie Muzeum odbyło się 16. Sympozjum CTIF

2009.03.17

Stanowisko Dyrektora objął st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła

2011.09.09

Odbyła się międzynarodowa Konferencja Naukowa „Katastrofy, które zmieniły Polskę i świat”

2011.12.05

Pozyskanie historycznych samochodów (Mac, Ford, Austin, Hanomag, Nas) od firmy „Roleski”

2012.07.06

Zainaugurowanie obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczyste otwarcie wystawy „Ciągle w akcji – XX lat PSP”.

2012.11.09

Uroczyste otwarcie wystawy „Armie świata w miniaturze”.

2013.03.05

Konferencja naukowa „Przegrani zwycięzcy”.

2013.05.24

Uroczyste otwarcie wystawy „Samochody strażackie w miniaturze”.

2013.10.18

Jubileusz 70-tych urodzin gen. brygadiera Feliksa Deli.

Uroczyste otwarcie wystawy „Feliks Dela – żywa legenda polskiej straży pożarnej”.

2014.06.21

Jubileusz 40-lecia obchodził oddział CMP – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

2015.11.20

CMP obchodziło jubileusz 40-lecia, otwarcie wystawy czasowej „Wspólnie na ratunek - 20 lat KSRG”.

2016.05.06

Otwarcie wystawy „W jedności siła. 100-lecie Powstania Związku Floriańskiego.”

2016.06.01

Dyrektorem CMP został st. bryg. Edward Pruski

2016.11.15

Odbyła się konferencja naukowa „Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej” i otwarcie wystawy pt.: „Muzea i Izby tradycji pożarniczej w Polsce”.

TOP Skip to content