Kalendarium najważniejszych wydarzeń
1975.09.14

Uroczyste otwarcie Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Dyrektorem mianowano mjr poż. Henryka Chruzika. Siedzibą były zabudowania obozu hitlerowskiego przy promenadzie (ul. Powstańców)

1977.06.10

Narada w sprawie budowy nowego obiektu

1979.10.01

Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego rozpoczęło budowę nowego obiektu przy ul. Stadionowej.

Inwestorem było KWSP w Katowicach.

1982.09.14

Otwarto w placówce dział historii miasta Mysłowice

1982.09.18

I Zjazd członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Pożarnictwa

1988.08.01

Dyrektorem Muzeum został płk poż. Feliks Barbarowicz.

Dotychczasowy dyrektor – H. Chruzik odszedł na rentę.

1990.12.01

Ukazał się I tom Muzealnego Rocznika Pożarniczego

1992.07.01

Muzeum przyłączono do struktur Państwowej Straży Pożarnej

1992.12.21

Muzeum wizytował Komendant Główny PSP – nadbryg. Feliks Dela

1995.09.14

Uroczystości XX-lecia CMP w połączeniu z sympozjum historycznym CTIF

1995.11.16

Oddziałem zamiejscowym CMP zostało Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

1998.08.15

Dyrektorem CMP został st. bryg. Grzegorz Sudo

2000.09.09

Uroczystości z okazji 50-lecia powołania Państwowych Organów Ochrony Przeciwpożarowej i 25-lecia CMP

2002.07.15

Stanowisko Dyrektora objął gen. bryg. Feliks Dela

2002.09.12

W muzeum gościła delegacja strażaków amerykańskich, uczestniczących w akcji ratowniczej po ataku na WTC

2005.03.18

IV Sympozjum Grupy Państw Naddunajskch CTIF

2005.09.23

Uroczystości 30-lecia CMP.

W tym samym roku oddano do użytku hale wystawiennicze 4. i 5. na cele wystawiennicze

2005.10.15

Stanowisko Dyrektora objął st. bryg. Adam Szkuta

2008.09.03

Na terenie Muzeum odbyło się 16. Sympozjum CTIF

2009.03.17

Stanowisko Dyrektora objął st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła

2011.09.09

Odbyła się międzynarodowa Konferencja Naukowa „Katastrofy, które zmieniły Polskę i świat”

2011.12.05

Pozyskanie historycznych samochodów (Mac, Ford, Austin, Hanomag, Nas) od firmy „Roleski”

2012.07.06

Zainaugurowanie obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczyste otwarcie wystawy „Ciągle w akcji – XX lat PSP”.

2012.11.09

Uroczyste otwarcie wystawy „Armie świata w miniaturze”.

2013.03.05

Konferencja naukowa „Przegrani zwycięzcy”.

2013.05.24

Uroczyste otwarcie wystawy „Samochody strażackie w miniaturze”.

2013.10.18

Jubileusz 70-tych urodzin gen. brygadiera Feliksa Deli.

Uroczyste otwarcie wystawy „Feliks Dela – żywa legenda polskiej straży pożarnej”.

2014.06.21

Jubileusz 40-lecia obchodził oddział CMP – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

2015.11.20

CMP obchodziło jubileusz 40-lecia, otwarcie wystawy czasowej „Wspólnie na ratunek - 20 lat KSRG”.

2016.05.06

Otwarcie wystawy „W jedności siła. 100-lecie Powstania Związku Floriańskiego.”

2016.06.01

Dyrektorem CMP został st. bryg. Edward Pruski

2016.11.15

Odbyła się konferencja naukowa „Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej” i otwarcie wystawy pt.: „Muzea i Izby tradycji pożarniczej w Polsce”.

TOP Skip to content