32 222-37-33
Odwiedź nas

Historia

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

1975.09.14 – Uroczyste otwarcie Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dyrektorem mianowano mjr poż. Henryka Chruzika. Siedzibą były zabudowania obozu hitlerowskiego przy promenadzie (ul. Powstańców)

1977.06.10 – Narada w sprawie budowy nowego obiektu

1979.10.01 – Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego rozpoczęło budowę nowego obiektu przy ul. Stadionowej. Inwestorem było KWSP w Katowicach.

1982.09.14 – Otwarto w placówce dział historii miasta Mysłowice

1982.09.18 – I Zjazd członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Pożarnictwa

1988.08.01 – Dyrektorem Muzeum został płk poż. Feliks Barbarowicz. Dotychczasowy dyrektor – H. Chruzik odszedł na rentę

1990.12.01 – ukazał się I tom Muzealnego Rocznika Pożarniczego

1992.07.01 – Muzeum przyłączono do struktur Państwowej Straży Pożarnej

1992.12. 21 – Muzeum wizytował Komendant Główny PSP – nadbryg. Feliks Dela

1995.09.14 – Uroczystości XX-lecia CMP w połączeniu z sympozjum historycznym CTIF

1995.11.16  – Oddziałem zamiejscowym CMP zostało Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

1998.08.15 –  Dyrektorem CMP został st. bryg. Grzegorz Sudo

2000.09.09 – Uroczystości z okazji 50-lecia powołania Państwowych Organów Ochrony Przeciwpożarowej i 25-lecia CMP

2002.07.15 – stanowisko dyrektora objął gen. bryg. Feliks Dela

2002.09.12 – W muzeum gościła delegacja strażaków amerykańskich, uczestniczących w akcji ratowniczej po ataku na WTC

2005.03.18 – IV Sympozjum Grupy Państw Naddunajskch CTIF

2005.09.23 – Uroczystości 30-lecia CMP. W tym samym roku oddano do użytku hale wystawiennicze 4. i 5. na cele wystawiennicze

2005.10.15 – stanowisko dyrektora objął st. bryg. Adam Szkuta

2008.09.03 – na terenie muzeum odbyło się 16. Sympozjum CTIF

2009.03.17 – stanowisko dyrektora objął st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła

2011.09.09 – odbyła się międzynarodowa Konferencja Naukowa „Katastrofy, które zmieniły Polskę i świat”

2011.12.05 – pozyskanie historycznych samochodów (Mac, Ford, Austin, Hanomag, Nas) od firmy „Roleski”

2012.07.06 – Zainaugurowanie obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Uroczyste otwarcie wystawy „Ciągle w akcji – XX lat PSP”.

2012.11.09 – Uroczyste otwarcie wystawy „Armie świata w miniaturze”.

2013.03.05 – Konferencja naukowa „Przegrani zwycięzcy”.

2013.05.24 – Uroczyste otwarcie wystawy „Samochody strażackie w miniaturze”.

2013.10.18 – Jubileusz 70-tych urodzin gen. brygadiera Feliksa Deli. Uroczyste otwarcie wystawy „Feliks Dela – żywa legenda polskiej straży pożarnej”.

2014.06.21 – Jubileusz 40-lecia obchodził oddział CMP – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

2015.11.20 – CMP obchodziło jubileusz 40-lecia, otwarcie wystawy czasowej „Wspólnie na ratunek- 20 lat KSRG”

2016.05.06 – Otwarcie wystawy „W jedności siła. 100-lecie Powstania Związku Floriańskiego.”

2016.06.01 – Dyrektorem CMP został st. bryg. Edward Pruski

2016.11.15 – Odbyła się konferencja naukowa „Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej” i otwarcie wystawy pt.: „Muzea i Izby tradycji pożarniczej w Polsce”