Dla zwiedzających indywidualnie:

10 zł:

 • dorośli

5 zł:

 • dzieci powyżej 7 roku życia,
 • młodzież szkolna,
 • studenci,
 • emeryci,
 • renciści,
 • strażacy,
 • nauczyciele
 • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • kombatanci.

3 zł

 • bilet specjalny dla osób biorący udział w akcjach promocyjnych

W niedzielę wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających indywidualnie.

Dla zwiedzających grupowo:.
(grupa powinna liczyć od 10 do 25 osób)

5 zł: od każdej osoby

Dla grup zorganizowanych w niedzielę obowiązuje bilet grupowy w cenie 5 zł od osoby

Bilet przewodnicki: 20 zł

 • stanowi opłatę za usługę przewodnicką na życzenie dla osób indywidualnych,
 • dla grup zwolnionych z opłaty za wstęp odrębnymi przepisami (np. grupy przedszkole).

Wystawa specjalna:

 • „Od czego zaczynali nasi ojcowie. Samochody strażackie produkcji polskiej z II połowy XX wieku”

Lekcje muzealne: 15 zł
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość odbycia lekcji muzealnej. Lekcja jest przeprowadzona po wcześniejszym zgłoszeniu. Więcej na temat lekcji muzealnych w CMP w zakładce edukacja.

Kasa biletowa jest czynna w godzinach od 10.00 do 15.00, a w okresie od 1 maja do 31 września od 10.00 do 17.00

Akceptujemy płatności bezgotówkowe.

UWAGA Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup zwiedzających zbiorowo (grupa powinna liczyć od 10 do 25 osób) oraz osoby indywidualne chcące skorzystać z usługi przewodnickiej, a także o punktualne przybycie do muzeum w wyznaczonym dniu. Przybycie bez zapowiedzi, bądź nieterminowe, może się wiązać z koniecznością oczekiwania na przewodnika, lub nawet odmową usługi przewodnickiej.

Wstęp wolny do muzeum przysługuje: dzieciom do lat 7, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).