Regulamin zwiedzania:
 1. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem trwa ok. 1 – 1,5 h. Zwiedzanie indywidualne w zależności od zainteresowania zwiedzającego.
 2. Muzeum jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Jest wyposażone w podjazdy, windy i przewijak.
 3. Zwiedzanie grupowe muzeum z przewodnikiem nie jest dodatkowo płatne dla zorganizowanych grup posiadających zbiorowy bilet wstępu oraz usługę przewodnicką.
 4. Grupa zorganizowana może liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 osób przypadających na jednego przewodnika w tygodniu. W weekend na jednego przewodnika przypada grupa do 50 os. ( Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie - min. 3 dni przed wizytą, grup zwiedzających zbiorowo oraz osoby indywidualne chcące skorzystać z usługi przewodnickiej, a także o punktualne przybycie do muzeum w wyznaczonym dniu. Przybycie bez zapowiedzi, bądź nieterminowe, może się wiązać z koniecznością oczekiwania na przewodnika, lub nawet odmową usługi przewodnickiej)
  Na 15 osób w grupie przypada 1 bezpłatny opiekun, za większą ilość opiekunów/osób dorosłych należy uiścić opłatę zgodną z aktualnym cennikiem muzeum.
 5. Fotografowanie na terenie muzeum jest bezpłatne a wykonane zdjęcia mogą służyć tylko do celów prywatnych. Fotografowanie i nagrywanie w muzeum do innych celów niż prywatne wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum.
 6. Wchodzenie na eksponaty oraz dotykanie ich jest zabronione. W przypadku lekceważenia tego zakazu obsługa muzeum może wyprosić osoby niestosujące się do zakazu.
 7. Spożywanie posiłków na terenie muzeum jest zabronione. Miejscem do tego przeznaczonym jest kawiarnia.
 8. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników.
 9. Wstęp dzieci i młodzieży do lat 16 następuje tylko pod opieką osoby dorosłej.
 10. Zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 11. W przypadku grup nieletnich przewodnicy nie przejmują opieki nad zwiedzającymi podczas zwiedzania.
TOP Skip to content