32 222-37-33
Odwiedź nas

CMP na konferencji naukowej w Nowym Tomyślu

19 lt. 2020

Sesja odbyła się 18 lutego br. w auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu. Współorganizatorem wydarzenia był poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Temat konferencji dotyczył udziału straży pożarnych w walce o granice w latach 1919-1920.

Licznie zgromadzoną widownię przywitał dr Zdzisław Kościański – przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego. Pierwszy referat pt. „Udział strażaków w powstaniach śląskich i plebiscycie” wygłosił Dariusz Falecki. Nawiązał on również do sytuacji politycznej na Warmii, Mazurach i Pomorzu Wiślanym. Następnie Paweł Karol Gąsiorczyk przedstawił zagadnienie dotyczące „Strażaków byłego zaboru austriackiego w walce o ustalenie granic Polski w 1919 roku”. Jako trzecia referowała Danuta Janakiewicz-Oleksy, omawiając temat „Reakcje polskiego ruchu strażackiego na wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej oraz obrony kresów wschodnich”. Hubert Koler z Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach referował o „Wielkopolskim pożarnictwie w latach 1919-1920”. Ostatni wystąpił Zdzisław Kościański z tematem „Nowotomyślanie w walkach o granice w latach 1919-1920”.