32 222-37-33
Odwiedź nas

CMP na sympozjum historycznym w Czechach

09 Paź 2017

Od 25 lat Centralne Muzeum Pożarnictwa uczestniczy w konferencjach historyków pożarnictwa
w ramach CTIF (Międzynarodowy Komitet Prewencji i Zwalczania Pożarów). Z okazji srebrnego jubileuszu spotkanie zorganizowano w siedzibie Komisji Historycznej CTIF w Przybysławiu
w środkowych Czechach.

 

Historycy z CMP współorganizowali Komisję Historyczną w 1992 r. Na tym polu zasłużyli się Feliks Barbarowicz – dyrektor Muzeum Pożarnictwa w latach 1988-1998 oraz dr Helena Witecka – pracownik naukowy. W ciągu 25 lat strona polska uczestniczyła we wszystkich zjazdach. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło ok. 100 historyków pożarnictwa. Polskę reprezentowali: Dariusz Falecki, Paweł Gąsiorczyk
i Krzysztof Biadacz. Podczas gali wyróżniono Medalem Czeskiego Związku Straży Pożarnych Dariusza Faleckiego za współpracę międzynarodową.

Tematem obrad były zawody strażackie. Historię polskich zawodów pożarniczych zreferował Dariusz Falecki. W wystąpieniu omówił początki rywalizacji sportowej w strażach pożarnych w Galicji, gdzie pionierem w tym zakresie był Antoni Szczerbowski – autor pierwszych regulaminów. W Królestwie Polskim animatorem sportu pożarniczego był Józef Tuliszkowski. Pierwsze zawody odbyły się na tym terenie w 1905 r. w Płocku, następnie w 1908 r. w Lublinie, w 1909 r. w Częstochowie  i w 1910 r. we Włocławku. Założony w 1921 r. Główny Związek Straży Pożarnych dostrzegał potrzebę doskonalenia umiejętności strażaków poprzez rywalizację sportową. Pierwsze ogólnopolskie zawody odbyły się w Poznaniu w 1927 r. Rozwój techniki pożarniczej po II wojnie światowej miał wpływ na zawody strażackie. Obok konkurencji sprawnościowych pojawiły się zagadnienia z teorii. Nowy rozdział historii zawodów rozpoczął się w Polsce w 1964 r. z chwilą organizacji pierwszych ogólnopolskich mistrzostw strażackich w Zabrzu. Zawody organizowano potem cykliczne, co kilka lat w innym mieście. Co ciekawe, na przestrzeni ponad 40 lat najlepsze wyniki osiągały drużyny z południowej Polski, w szczególności z byłego województwa opolskiego i katowickiego. Owocem badań Komisji Historycznej przy CTIF jest liczący 430 stron album ze wszystkimi referatami. Tematem następnego sympozjum w 2018 r. w Celle (Niemcy) będą zasłużeni działacze pożarnictwa.