32 222-37-33
Odwiedź nas

Działalność Fundacji „Solidarni”

05 lt. 2020

Fundacja ,,Solidarni” obejmuje opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniom losowym. Organizacja umożliwia podopiecznym systematyczną rehabilitację. Zapewnia sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.

Logo

http://www.fundacjapsp.pl/