32 222-37-33
Odwiedź nas

Feliks Dela nie żyje

18 Lip 2017

Z głębokim żalem informujemy, że 14 lipca br. zmarł w wieku 73 lat generał brygadier Feliks Dela. Centralne Muzeum Pożarnictwa wiele mu zawdzięcza. W latach 2002-2005 był on dyrektorem placówki.

 

Feliks Dela urodził się 4 października 1943 roku. W latach 1964-1967 studiował w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Po jej ukończeniu objął stanowisko wykładowcy w Szkole Podoficerów Pożarnictwa w Krakowie, w 1984 roku został jej komendantem. Dzięki uporowi i fachowości stworzył nowoczesną placówkę, która stała się najlepszą szkołą pożarniczą w kraju.

W 1991 roku minister spraw wewnętrznych powierzył mu misję tworzenia podstaw prawnych zawodowej formacji ratowniczej. Po jej wypełnieniu został pierwszym komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej.

F. Dela był głównym architektem przemian w systemie ochrony przeciwpożarowej w Polsce, twórcą nowoczesnych służb ratowniczych PSP oraz autorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jako szef Obrony Cywilnej Kraju w latach 1997-1998, zapoczątkował wdrażanie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa cywilnego państwa.

W lipcu 2002 roku został dyrektorem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dzięki F. Deli włączono Muzeum do struktur PSP, co oznaczało zabezpieczenie środków finansowych na dalszą działalność placówki. F. Dela był wierny tradycjom pożarniczym, będąc zarazem wielkim przyjacielem muzeum. Dodajmy, że w 2013 r. Centrale Muzeum Pożarnictwa przygotowało wystawę poświęconą w całości dorobkowi tego wybitnego strażaka.