32 222-37-33
Odwiedź nas

Historia na weekend. Fabryka sprzętu pożarniczego w Paczkowie po 1945 r.

05 Cze 2020

Na bazie niemieckiej fabryki „Bracia Kieslich” powstała w Paczkowie dnia 1 lipca 1945 roku „Fabryka części pożarniczych i sportowych”. Do 1946 roku przedsiębiorstwo podlegało zarządowi przemysłu motoryzacyjnego w Warszawie. W pierwszych miesiącach produkowano drabiny mechaniczne, drabiny typu Szczerbowskiego, drabiny hakowe, i drabiny przystawne. Sprzęt strażacki wytwarzano na bazie niemieckiej dokumentacji.

Od 1947 roku przejął zakład Zarząd Przemysłu Miejscowego w Katowicach. W 1950 roku w skład fabryki wchodziły: ślusarnia przy ul. Pocztowej 3, dział montażowy przy ul. Kopernika 1,stolarnia mechaniczna przy ul. Pocztowej 8, Zakłady Graficzne przy ul. Wojska Polskiego 28.

Z chwilą utworzenia województwa opolskiego w 1951 roku fabrykę przejął Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstwa Terenowego w Opolu. Fabryka zmieniła nazwę na „Paczkowskie Zakłady Sprzętu Przeciwpożarowego Przemysłu Terenowego”. Na mocy decyzji podjętych na szczeblu rządowym doszło w 1953 roku do kolejnych zmian. We wrześniu utworzono Zarząd Przemysłu Sprzętu Pożarowego i Ochronnego w Krakowie. Podmiot ten zadecydował o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1954 roku przedsiębiorstwa pod nazwą „Paczkowskie Zakłady Sprzętu Pożarowego w Paczkowie”. W 1955 roku oddano do użytku nową halę obróbki wiórowej, suszarnię i magazyny. Do Paczkowa sprowadzono nowe obrabiarki. Ilość pracowników wynosiła w tym czasie ok. 200 osób. Fabryka była jedynym w kraju producentem drabin strażackich. W latach 1957-1958 produkowano głównie drabiny, ale również  syreny ręczne, wózki pod motopompy (typ-81), przyczepy 3,5 t, przyczepy silosowe, szafki hydrantowe,tłumice metalowe, ramy do obrazów i karnisze.

Pod koniec lat 50. XX wieku dokonano kolejnych przekształceń. W 1957 roku fabryka przeszła pod Centralny Zarząd Okuć w Poznaniu, następnie z dniem 1 sierpnia 1958 roku włączono ją do Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego Leśnictwa. Fabryką kierował wówczas Władysław Wieczorek. W 1960 roku zakład zatrudniał 208 osób.

W 1965 roku w przedsiębiorstwie pracowało 296 osób. Zakład zaliczano do przodujących w skali kraju. W tym okresie osiągnięto szczytowy pułap produkcji drabin strażackich i syreny alarmowe.

Pod koniec lat 60. XX wieku zasadniczo uległ zmianie profil produkcji. Zakład rozpoczął produkcję maszyn dla leśnictwa. Produkowano też nieprzerwanie drabiny strażackie. Zatrudnienie wynosiło w tym okresie ok. 400 osób.  Wyroby eksportowano do krajów bloku socjalistycznego oraz do krajów egzotycznych: Indii, Pakistanu, Urugwaju, Ghany i Algierii. W 1972 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy zakładu na „FAMAD” – Paczkowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa. Od tej pory produkcję zdominował sprzęt do obróbki drewna i pielęgnacji lasu. Od tej pory wycofywano się stopniowo z produkcji sprzętu pożarniczego, aż do całkowitego zaprzestania.

Na ilustracji ręczna syrena alarmowa „Lechia”, wyprodukowana w Paczkowskich Zakładach Sprzętu Pożarowego, zbiory Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.