32 222-37-33
Odwiedź nas

Historia na weekend. OSP Krasowy (Mysłowice)

07 Maj 2021

Ochotnicza Straż Pożarna powstała na Krasowach w 1905 roku. Liczba członków w pierwszym okresie istnienia wahała się od 20 do 30. Na wyposażeniu znajdował się najprostszy sprzęt: toporki, hełmy, drabiny i bosaki. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku OSP Krasowy włączono do Związku Straży Pożarnych powiatu pszczyńskiego, który ukonstytuował się 18 lutego 1924 roku. Prezesem związku powiatowego był Jan Koj, burmistrz Mikołowa. W tym czasie na terenie powiatu pszczyńskiego działało 51 straży, w tym kilka zakładowych. Ośrodkami życia strażackiego były Pszczyna, Mikołów i Tychy.

W okresie międzywojennym gmina Krasowy doposażyła strażaków w sikawkę konną. W 1927 roku członkowie OSP Krasowy brali udział w mistrzostwach grupy IV powiatu pszczyńskiego. OSP Krasowy wystawiła do zawodów drużynę składającą się z 10 strażaków pod dowództwem druha Krawczyka. Na zawodach w Tychach strażacy z Krasów odnieśli jeden z największych sukcesów w historii zajmując 1 miejsce z wynikiem 108 pkt. Krasowianie okazali się najlepsi w konkurencjach: musztra formalna, drabina drążkowa, drabina przystawna, linia wężowa i obsługa sikawki. 19 sierpnia 1928 roku strażacy z Krasów brali ponownie udział w powiatowych zawodach strażackich w Tychach. Do zmagań stanęło 16 strażaków pod dowództwem naczelnika Knapczyka. Na dziewięć drużyn druhowie zajęli 4 miejsce. W 1930 roku, z okazji jubileuszu 25-lecia, Ochotnicza Straż Pożarna Krasowy otrzymała dyplom honorowy za zasługi od Zarządu Straży Pożarnych powiatu pszczyńskiego.

Strażnica z pomieszczeniem gospodarczym, świetlicą i garażem znajdowała się przy  ul. PCK za budynkiem dawnej siedziby gminy. W latach 30. XX wieku OSP Krasowy skupiła 25 członków w tym kilku honorowych. Strażacy posiadali pełne umundurowanie. Na wyposażeniu była sikawka konna z pompą przenośną. Po wycofaniu z użycia sikawki wystawiono ją przed remizę, jako formę upamiętnienia pierwszego sprzętu gaśniczego. Od połowy lat 50. XX wieku straż była całkowicie zmotoryzowana, posiadała samochód marki „Dodge” i „Star” oraz  motopompę „Polonia”. Zadaniem strażaków-ochotników z Krasów było zwalczanie pożarów na terenach leśnych, polanach i torfowiskach. W okresie powojennym wieloletnim komendantem był Franciszek Pypłacz. Stopniowa likwidacja drewnianej zabudowy w tej dzielnicy Mysłowic oraz  kryzys gospodarczy z początku lat 80. XX wieku przyczyniły się do spadku znaczenia straży pożarnej w Krasowach. Dodatkową bolączką był brak środków finansowych. OSP Krasowy uległa likwidacji w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Po przejęciu remizy przez miasto budynek sprzedano z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Na zdjęciach:

1 Zarząd i członkowie OSP Krasowy w okresie międzywojennym

2 Członkowie OSP Krasowy w mundurach z okresu międzywojennego

3 Dawna strażnica OSP Krasowy, stan z 2009 r.

4 Siedziba gminy Krasowy, za którą stała remiza, ok. 1910 r.

5 60-lecie OSP Krasowy, 1965 r.

6 OSP Krasowy na procesji Bożego Ciała, lata 30. XX w.

df