32 222-37-33
Odwiedź nas

Narada roczna PSP województwa śląskiego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa

28 Lut 2019

Dnia 26 lutego br. odbyła się w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.

 

W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, a także komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej. Naradę uświetnili obecnością: Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Józef Korzusnik, członek Zarządu Województwa Śląskiego – Szymon Klimaczak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasz Bednarek, Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz oraz parlamentarzyści i szefowie służb zespolonych.

Zaproszonym gościom i uczestnikom narady zaprezentowano na parkingu przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa pojazdy pożarnicze zakupione w 2018 r. dla jednostek PSP i OSP województwa śląskiego. Środki pieniężne pozyskano z trzech projektów unijnych pod nazwą: „Usprawnienie systemu ratownictwa
w transporcie kolejowym”;„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” oraz „Bezpieczne pogranicze”. Podczas prezentacji sprzętu miało również miejsce uroczyste wręczenie aktu włączenia jednostki OSP Nakło w gminie Lelów (w powiecie częstochowskim) do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W swoim wystąpieniu Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski podziękował za wsparcie przy współfinansowaniu zakupionego sprzętu i podkreślił, że będzie on służył do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa.

W dalszej części narady Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w województwie, podsumował działalność komend powiatowych i miejskich PSP oraz przedstawił zamierzenia na 2019 r.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrali: Pani Barbara Dziuk oraz Pan Waldemar Andzel- posłowie na Sejm RP, którzy podziękowali wszystkim strażakom za codzienną służbę oraz zaangażowanie w zabezpieczanie szczytu klimatycznego COP24.

Na zakończenie narady głos zabrał pełniący obowiązki Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach bryg. Janusz Gancarczyk, który omówił przedsięwzięcia realizowane w CMP w 2018 r.
i przedstawił plany na 2019 r..