32 222-37-33
Odwiedź nas

Narada roczna w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

18 lt. 2019

Dnia 12 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Muzeum odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. oraz Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach za rok 2018.

W naradzie udział wzięli:

– mł. bryg. Dariusz Matczak, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu

– bryg. Janusz Gancarczyk, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

– Arkadiusz Pawłowski, Zastępca burmistrza Rakoniewic

– Mariusz Zgaiński, Starosta Powiatu Grodziskiego

– Jan Grochowy, członek zarządu  powiatu grodziskiego;

– podkom. Artur Ratajczak – zastępca komendanta powiatowego policji w Grodzisku Wlkp.

– Dariusz Szulc – nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk;

– dh. Leszek Chojnacki – prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP

– ks. Marek Smólski – kapelan powiatowy strażaków;

– wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele gmin powiatu grodziskiego,

– komendanci gminni związku ochotniczych straży pożarnych RP z terenu powiatu.

– Strażacy, pracownicy Komendy PSP oraz pracownicy Muzeum

Naradę rozpoczął od powitania gości Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Nolka, po czym przekazał głos Hubertowi Kolerowi, naczelnikowi WMP, który przedstawił sprawozdanie z działalności Muzeum w minionym roku.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, mł. bryg. Dariusz Matczak, starosta Mariusz Zgaiński, a także nowy dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, bryg. Janusz Gancarczyk.

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Nolka dokonał podsumowania działalności komendy za 2018 rok, na zakończenie przekazując głos naczelnikowi WMP, który zaprosił wszystkich do zwiedzenia wystawy „Strażacka Niepodległa 1918”, upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

 

 

Narada poprzedzona była spotkaniem organizacyjnym w związku z nadchodzącym jubileuszem 45-lecia WMP, w którym wzięli udział:

– Dyrektor CMP, bryg. J. Gancarczyk

– Zastępca burmistrza, A. Pawłowski

– Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, mł. bryg. D. Matczak

– Komendant Powiatowy PSP, st. bryg. W. Nolka

– Starosta Powiatu Grodziskiego, M. Zgaiński

– Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, bryg. T. Wiśniewski

– Naczelnik WMP w Rakoniewicach

 

 

Zdjęcia : Monika Benysek – KP PSP w Grodzisku Wlkp.