32 222-37-33
Odwiedź nas

Nowy Dyrektor CMP

01 Lut 2019

Dnia 1 lutego 2019 roku gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP, powierzył bryg. mgr. inż. Januszowi GANCARCZYKOWI pełnienie obowiązków dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dotychczasowy dyrektor CMP, st. bryg. Paweł Rochala został Doradcą Komendanta. Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podziękował st. bryg. Pawłowi Rochali za dotychczasową służbę.