32 222-37-33
Odwiedź nas

Strażacki Ruch Oporu „Skała” płk. poż. Jerzy Lgocki – 125 rocznica urodzin

25 Lis 2018

Od 29-31 października 2018 roku w Łopusznej k/Nowego Targu zorganizowano uroczystości związane ze 125 rocznicą urodzin płk poż. Jerzego Lgockiego. Głównymi organizatorami obchodów byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Nowy Targ oraz I Pluton Podhale Sekcji Młodzieżowej ŚZŻAK. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach objęło to wydarzenie swym patronatem. Jako przedstawiciele CMP uczestniczyli: st. bryg. Paweł Rochala – p.o. Dyrektora CMP,  dr Paweł Karol Gąsiorczyk – naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów oraz Jarosław Banasik – naczelnik Wydział Konserwacji Zbiorów.

Płk. poż. J. Lgocki w latach II wojny światowej pełnił z nadania niemieckiego funkcję Komisarycznego Kierownika Technicznego Polskich Straży Ogniowych w Generalnym Gubernatorstwie. W tym czasie objął również kierownictwo nad konspiracyjnym ruchem strażackim, jakim był Strażacki Ruch Oporu „Skała”. Aresztowany w związku z ta działalnością osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, a następnie przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Neuengamme, gdzie zmarł w styczniu w 1945 roku.

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości miało miejsce 29 października 2018 r. w Dworze Tetmajerów w Łopusznej, gdzie 125 lat temu urodził się Jerzy Lgocki. Wśród gości byli zarówno przedstawiciele świata nauki, w tym m.in.  Anna Wende-Surmak – dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, jak i władze samorządowe m. in. wójta gminy Nowy Targ Jan Smarduch, czy burmistrz miasta Nowy Targu Grzegorz Watycha. Na specjalne zaproszenie przyjechał ze Szwecji  również wnuk J. Lgockiego,  Andrzej Orlik Ruckemann. Dodatkowo uroczystości uświetniły pokazy kadryla konnego w wykonaniu członków Klubu Jeździeckiego w Łopusznej oraz umiejętności miejscowej jednostki OSP.

Następnym punktem programu była konferencja naukowa w Gminnym Ośrodku Kultury, która obfitowała w ciekawe wykłady ukazujące osobę i działalność płk. poż. Jerzego Lgockiego.

Na wstępie jego postać przybliżył pomysłodawca projektu Arkadiusz Guzik. Dzieje Łopusznej naświetliła autorka monografii łopuszńskiego cmentarza Danuta Luberda, a o piekle II Wojny Światowej opowiadał mjr Janusz Kamocki ps. „Mamut” kombatant Klubu Orderu Wojennego Virtuti Militari. Głos na temat strażackiej działalności Lgockiego zabrali również przedstawiciele CMP: st. bryg. Paweł Rochala i dr Paweł K. Gąsiorczyk. Sesję zamknął referat Pani Danuty Ochockiej z  muzeum KL Stutthof mówiący o warunkach panujących w obozie, w którym przebywał Jerzy Lgocki.

W drugim dniu uroczystości odbył się rajd im. Jerzego Lgockiego przez Łopuszną oraz spotkanie z kombatantami przy gajówce Mikołaja.
W trzecim, ostatnim dniu uroczystości w kościele parafialnym w Łopusznej została odprawiona msza św. w intencji Jerzego Lgockiego, po której na pobliskim cmentarzu w symbolicznym grobie złożono urnę z ziemią z obozów KL Stutthof i KL Neuengamme, gdzie przebywał i zginął Jerzy Lgocki.