32 222-37-33
Odwiedź nas

Wizyta Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

22 Mar 2019

W dniu 21 marca br. gościła w murach Centralnego Muzeum Pożarnictwa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Janów Miejski z Mysłowic.

Młodzi adepci pożarnictwa uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Bezpieczny Dom”, w której za pomocą mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych prezentowane są niebezpieczeństwa mogące zaistnieć w domu jednorodzinnym. Ponadto młodzież uczestniczyła w grze terenowej, która odbyła się na terenie przyległym do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup. Zadaniem każdej grupy było odszukanie w przestrzeni muzealnej koperty z zestawem pytań z zakresu wiedzy o zbiorach CMP oraz udzielenie prawidłowych odpowiedzi. MDP Janów Miejski spędziła aktywnie i w atrakcyjny sposób dzień jako alternatywa dla dnia wagarowicza.