32 222-37-33
Odwiedź nas

Życzenia na Dzień Kobiet

02 Mar 2018

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom spełnienia marzeń oraz radości w życiu osobistym i zawodowym! Życzenia kierujemy zarówno do funkcjonariuszek, pracownic cywilnych jak
i sympatyczek pożarnictwa.

 

Jak na muzeum przystało, prezentujemy działalność kobiet w strażach pożarnych. Szczególną rolę w II RP odgrywały samarytanki, czyli Żeńskie Drużyny Pożarnicze. Za początek służby samarytańskiej w Polsce przyjmuje się 1917 rok, kiedy w Radomiu odbył się pierwszy żeński kurs pożarniczy. Do 1927 roku, kiedy
w województwie kieleckim powstała pierwsza drużyna żeńska, kobiety pełniły przy strażach pożarnych funkcje sanitariuszek.

Członkiniami drużyn żeńskich mogły zostać kobiety, które ukończyły 17. rok życia.

O przyjęciu decydował Zarząd Straży na podstawie stanu zdrowia.

Oddział żeński musiał liczyć minimum 5 członkiń.

Przy większej liczbie należało tworzyć sekcje.

Żeńskie oddziały były częścią składową korpusu straży pożarnej, członkinie posiadały wszelkie prawa
i obowiązki czynnych członków straży.

W przeddzień wybuchu II wojny światowej w strażach pożarnych udzielało się prawie 5 tysięcy kobiet!

Fotografie zbiory własne,

 

opr. df