Centralne Muzeum Pożarnictwa przeprowadza lekcje muzealne przeznaczone dla wszystkich typów szkół oraz dorosłych.

W lekcji bierze udział od 10 do 25 osób.

Koszt jednej lekcji wynosi 30 zł od grupy i trwa około 1h.

W celu zamówienia zwiedzania wraz z lekcją muzealną należy skontaktować się z numerem (32) 222 37 33. wewn. 2
(rezerwacja terminu powinna nastąpić minimum 3 dni przed planowaną wizytą)

Lekcje przeprowadzane są od wtorku do piątku.

Tematy lekcji

 

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, liceum, technikum oraz osób dorosłych.

Celem lekcji jest przedstawienie słuchaczom zasad właściwego udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku oraz weryfikacja zdobytej wiedzy poprzez zajęcia praktyczne.

Dla każdego uczestnika lekcji pt. „Pierwsza pomoc” niezbędna jest maseczka do ćwiczeń na fantomie.

Maseczki do nabycia w kasie muzeum w cenie 1,00 zł za sztukę.

Zajęcia prowadzone są w grupach z maksymalnie 25 uczestnikami z wykorzystaniem Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego oraz filmów edukacyjnych i bajek edukacyjnych przygotowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie zajęć można dowiedzieć się m.in. jak postępować w razie pożaru, jak alarmować straż pożarną oraz jak przeprowadzić bezpieczną ewakuację.

Poziom zajęć jest każdorazowo dostosowywany do grupy. Minimalny wiek uczestników - 7 lat.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klas szkoły podstawowej tj. dzieci od 6 do max 9 roku życia.

Celem lekcji jest uświadomienie w jaki sposób można zostać strażakiem oraz na czym polega jego praca.

Słuchacze dowiadują się jak ubrany jest strażak, dlaczego musi nosić specjalistyczne ubranie i jakie zadanie musi spełniać jego strój.

Lekcja przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do maksymalnie 6 lat.

Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z numerem 112 i uświadomienie, w jakich sytuacjach należy z niego korzystać.

Podczas lekcji prezentowane są materiały edukacyjne w formie bajek oraz piosenek. Dzieci uczą się prawidłowego użycia numerów alarmowych oraz zachowania w czasie zagrożenia.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum, liceum, technikum oraz osób dorosłych.

Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z historią, sztuką i architekturą na postawie przedmiotów użytkowanych przez XIX wieczną i XX wieczną straż pożarną w codziennym życiu oraz działalności pożarniczej, kulturowej i oświatowej.

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej i wykładu.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum, liceum, technikum oraz osób dorosłych. 

Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z genezą i rozwojem polskiej myśli technicznej w dziedzinie budowy motopomp.

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej i referatu.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, osób dorosłych, organizacji i środowisk kobiecych.

Celem jest zapoznanie słuchaczy z historią i rolą kobiety w strukturach strażackich. Walki o równouprawnienie od XIX w. do czasów współczesnych. Wykształcenie umiejętności zapamiętywania i analizowania wydarzeń historycznych oraz ujmowania ich w związki przyczynowo – skutkowe. Rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny. Pobudzenie poczucia więzi z kobietami żyjącymi ponad 100 lat temu. Ocena ich wyborów, postępowania i działania. Walka o przetrwanie, równouprawnienie.

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej i wykładu.

Czas trwania 60 min.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum, liceum, technikum oraz osób dorosłych.

Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z historią rozwoju formacji pożarniczych na terytorium Górnego Śląska.

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum, liceum, technikum oraz osób dorosłych.

Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z historią rozwoju formacji pożarniczych na terytorium Zagłębia Dąbrowskiego.

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum, liceum, technikum oraz osób dorosłych.

Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z historią rozwoju straży pożarnych w Królestwie Polskim Kongresowym.

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum, liceum, technikum oraz osób dorosłych.

Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z historią rozwoju straży pożarnych w zaborze austriackim .

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum, liceum, technikum oraz osób dorosłych. 

Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z genezą i rozwojem myśli technicznej w dziedzinie budowy sprzętu pożarniczego.

Lekcja prowadzona jest w formie prezentacji multimedialnej i referatu.

TOP Skip to content