KonferencjaZapraszamy Państwa na Ogólnopolską Konferencję "30-lat doświadczeń po pożarze w Kuźni Raciborskiej. Wczoraj, dziś, jutro",  która odbędzie się 22 września 2022 r. Wydarzenie odbędzie się w trybie hybrydowym, możecie ją Państwo śledzić w Internecie pod adresem:
www.cmp-muzeum.pl/konferencja-30-lat-po-kuzni-raciborskiej lub na YouTube  https://youtu.be/4fgXqwEP_40.

Celem konferencji jest upamiętnienie 30-lecia największego pożaru w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej, pokazanie odbudowanego lasu i zmian jakie zaszły w ochronie przeciwpożarowej. Konferencja koncentruje się na ukazaniu przebiegu wydarzeń z roku 1992 podczas pożaru w nadleśnictwie Rudy Raciborskie, który strawił 9062 ha lasów i pochłonął życie dwóch strażaków, a także wyzwań jakie stanęły przed Państwową Strażą Pożarną oraz Lasami Państwowymi w aspekcie zagrożeń i profilaktyki pożarów.

Agenda

10:00 – 10:15    Powitanie gości

Sesja nr I. Moderator: dr Paweł Gąsiorczyk – CMP w Mysłowicach

10:15 – 10:30      „Piekło na ziemi” – prezentacja filmu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

10:30 - 10:50     „Wspomnienie początku akcji przez ówczesnego zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Raciborzu” - asp. sztab w st. spocz. Stefan Kaptur – uczestnik akcji ratowniczej pożaru w Kuźni w 1992 r. KP PSP Racibórz

10:50 – 11:10    „Rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych” - Jan Kaczmarowski – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

11:10 – 11:30    „Doświadczenia z zakresu współdziałania instytucjonalnego podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej” – dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ

11:30 – 11:50    „Sprzęt wczoraj i dziś” mł. bryg Wiesław Eliasz - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

11:50 – 12:10 „Wspomnienia z tamtych wydarzeń” – prezentacja filmu ITVM Mysłowice

12:10 – 12:20     Przerwa kawowa

Sesja nr II. Moderator: st. kpt. Artur Luzar – SA PSP w Krakowie

12:20 – 12:30 „Jak Feniks z popiołu” – prezentacja filmu o odbudowie Lasu wokół Kuźni Raciborskiej – Lasy Państwowe

12:30 – 12:50 „Zagospodarowanie i budowa systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie pożarzyska z 1992r.” Damian Sieber – Dyrektor RDLP w Katowicach

12:50 – 13:10 „Optymalizacja łączności radiowej podczas działań ratowniczych w terenie leśnym”

st. kpt. Paweł Błaut - Krajowy Koordynator do spraw łączności SA PSP Kraków

13:10 – 13:30 „Państwowa Straż Pożarna w unijnym mechanizmie ochrony ludności” – mł. bryg Dariusz Ruchała

13:30 – 13:50 „Potrzeby szkoleniowe w ochronie przeciwpożarowej Lasów” – bryg. Jacek Smyczyński SA PSP Kraków

13:50 – 14:10 „Bezzałogowe statki powietrzne oraz technologie satelitarne w ochronie przeciwpożarowej lasów”, kpt. Mateusz Banaś, SGSP

Organizatorami tego wydarzenia są:

Komenda Główna PSP – Biuro Ochrony Ludności,

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie,

Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach,

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu,

Komenda Powiatowa PSP w Raciborzu,

Patronat honorowy:

gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Komitet honorowy:

bryg. mgr inż. Ceglarek Jarosław – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,

bryg. mgr inż. Chwała Marek – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie,

mł. bryg. mgr Jureczko Rafał - Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

st. bryg. mgr inż. Kędryk Krzysztof - Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

nadbryg. Kleszczewski Jacek - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

bryg. dr inż. Kukfisz Sławomir – zastępca dyrektora Biura Ochrony Ludności KG PSP,

Sieber Damian – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

st. bryg. dr hab. inż. Wróblewski Dariusz - Dyrektora Biura Ochrony Ludności KG PSP,

Patronat medialny:

Przegląd Pożarniczy

TVP 3 Katowice

Dziennik Zachodni

Nasze Miasto

Polskie Radio Katowice

Itvm.pl

Komitet organizacyjny:

dr Białożyt-Wielonek Katarzyna - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

p. Boruń Krzysztof - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

st. kpt. Błaut Paweł - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

mł. bryg. mgr Dobrzyńska Aldona - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

mł. bryg. mgr inż. Eliasz Wiesław - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,

dr Gąsiorczyk Paweł - Centralne Muzeum Pożarnicze w Mysłowicach,

mł. bryg. mgr Gołębiowska Aneta - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

mł. asp. Kocór Sławomir - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

bryg. mgr inż. Kotula Roland - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,

st. kpt. Luzar Artur - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

kpt. Matys Tomasz - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

p. Michałkowska Patrycja - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

p. Mróz Marek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

str. Ruszaj Marcin - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

bryg. Smyczyński Jacek - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

TOP Skip to content