Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - 10:00-16:00

Środa - 10:00-16:00

Czwartek - 10:00-16:00

Piątek - 10:00-16:00

Sobota - 10:00-16:00

Niedziela - 10:00-16:00

Uwaga! w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia muzeum czynne w weekendy w godzinach:

Sobota - 10:00-18:00

Niedziela - 10:00-18:00

W niedzielę wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających indywidualnie.
Dla grup zorganizowanych (grupa od 10 do 25 osób) obowiązuje bilet grupowy w cenie 5 zł od osoby oraz opłata 40 zł za usługę przewodnicką.

Kasa biletowa jest czynna w godzinach od 10.00 do 15.00, a w weekendy w okresie od 1 lipca do 27 sierpnia od 10.00 do 17.00

 

Dla zwiedzających indywidualnie:

10 zł:

 • dorośli

5 zł:

 • dzieci powyżej 7 roku życia,
 • młodzież szkolna,
 • studenci,
 • emeryci,
 • renciści,
 • strażacy,
 • nauczyciele
 • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • kombatanci.

3 zł

 • bilet specjalny dla osób biorący udział w akcjach promocyjnych

W niedzielę wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających indywidualnie.

Dla zwiedzających grupowo:
(grupa powinna liczyć od 10 do 25 osób)

5 zł: od każdej osoby oraz opłata 40 zł za usługę przewodnicką

Dla grup zorganizowanych w niedzielę obowiązuje bilet grupowy w cenie 5 zł od osoby oraz opłata 40 zł za usługę przewodnicką.

Bilet przewodnicki: 40 zł

 • dla grup zorganizowanych (od 10 do 25 osób)
 • stanowi opłatę za usługę przewodnicką na życzenie dla osób indywidualnych

   

Przedszkola:
Grupy obowiązuje tylko opłata 40 zł za usługę przewodnicką

Lekcje muzealne: 15 zł
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość odbycia lekcji muzealnej. Lekcja jest przeprowadzona po wcześniejszym zgłoszeniu. Więcej na temat lekcji muzealnych w CMP w zakładce edukacja.

Kasa biletowa jest czynna w godzinach od 10.00 do 15.00, a w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia od 10.00 do 17.00

Akceptujemy płatności bezgotówkowe.

UWAGA !

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup zwiedzających zbiorowo (grupa powinna liczyć od 10 do 25 osób) oraz osoby indywidualne chcące skorzystać z usługi przewodnickiej, a także o punktualne przybycie do muzeum w wyznaczonym dniu. Przybycie bez zapowiedzi, bądź nieterminowe, może się wiązać z koniecznością oczekiwania na przewodnika, lub nawet odmową usługi przewodnickiej.

Wstęp wolny do muzeum przysługuje: dzieciom do lat 7, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

 Regulamin zwiedzania:
 1. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem trwa ok. 1 – 1,5 h. Zwiedzanie indywidualne w zależności od zainteresowania zwiedzającego
 2.  Muzeum jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Jest wyposażone w podjazdy, windy i przewijak
 3.  Zwiedzanie grupowe muzeum z przewodnikiem odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo (minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem) oraz po zakupie w kasie biletów wstępu oraz usługi przewodnickiej
 4. Grupa zorganizowana może liczyć nie mniej niż 10 osób
 5. Fotografowanie na terenie muzeum jest bezpłatne a wykonane zdjęcia mogą służyć tylko do celów prywatnych. Fotografowanie i nagrywanie w muzeum do innych celów niż prywatne wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum
 6. Wchodzenie na eksponaty, dotykanie ich jest zabronione. W przypadku lekceważenia tego zakazu obsługa muzeum może wyprosić osoby niestosujące się do zakazu
 7. Spożywanie posiłków na terenie muzeum jest zabronione, miejscem do tego przeznaczonym jest kawiarnia
 8. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników
 9. Wstęp dzieci i młodzieży do lat 16 następuje tylko pod opieką osoby dorosłej
 10. Zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
 11. W przypadku grup nieletnich przewodnicy nie przejmują opieki nad zwiedzającymi podczas zwiedzania

 

 Regulamin monitoringu wizyjnego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

TOP Skip to content