32 222-37-33
Odwiedź nas

CMP na otwarciu wystawy o mysłowickich saperach

04 Gru 2019

Dnia 4 grudnia br. odbyło się otwarcie wystawy plenerowej pt. „23 Batalion Saperów z Mysłowic‘39”. Jednym z inicjatorów wykonania ekspozycji było mysłowickie Towarzystwo Historyczne im. Jacoba Lustiga. Opracowanie merytoryczne wykonali Wojciech Kubowicz z Muzeum Miasta Mysłowice i Dariusz Falecki
z Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Całość sfinansowano ze środków Muzeum Miasta Mysłowice. Wystawę umieszczono w sąsiedztwie pomnika i koszar, w których stacjonował 23 batalion saperów przy
ul. Powstańców.

Obecność wojsk inżynieryjnych w Mysłowicach datuję się od 1938 r. Ich lokacja w mieście była  związana
z utworzeniem Obszaru Warownego Górny Śląsk. Dla rozlokowania jednostki saperskiej w Mysłowicach, Dowództwo Okręgu w Krakowie wykupiło zabudowania pofabryczne przy ul. Powstańców nad Przemszą.

Wystawa prezentuje obecność polskich żołnierzy w mieście, uroczystości, ofiarność mieszkańców poprzez ufundowanie broni, parady, przemarsze, współpracę wojskowych z władzami miejskimi.

Podczas otwarcia, szlak bojowy batalionu z września 1939 r. omówił Wojciech Kubowicz, zwracając uwagę na odznaczenie batalionu Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militarti za budowę przeprawy wodnej pod Baranowem, co umożliwiło polskim pułkom nie dostanie się do niewoli niemieckiej i podjęcie dalszych walk. Należy także wspomnieć o wcześniejszym zniszczeniu opóźniającym przez saperów mostu drogowego na Przemszy w śródmieściu Mysłowic, mostów kolejowych na Przemszy i Wiśle oraz przekaźnika radiowego w Kosztowach.

Otwarcie ekspozycji uświetnili obecnością: p. Wiesław Tomanek – wiceprzewodniczący Rady Miasta,
p. Michał Woźniczko – dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta, p. Anna Skowron-Malinowska – kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej, a także Adam Plackowski z Muzeum Miasta i Bogusław Polak – prezes Towarzystwa Historycznego im. Jacoba Lustiga oraz mieszkańcy.