Przeglądaj najnowsze aktualności
- Wystawy stałe - Wystawy czasowe

DANE TELEADRESOWE

CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA

41-400 Mysłowice, Stadionowa 7a
sekretariat@cmp-muzeum.pl
32 222-37-33 wewn. 1

ZAPISY WYCIECZEK, KASA BILETOWA

rezerwacje@cmp-muzeum.pl
32 222-37-33 wewn. 2

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - 10:00-16:00

Środa - 10:00-16:00

Czwartek - 10:00-16:00

Piątek - 10:00-16:00

Sobota - 10:00-16:00

Niedziela - 10:00-16:00

Kasa biletowa
czynna w godzinach 10:00-15:00

Uwaga! od 1 lipca do 31 sierpnia muzeum czynne w weekendy w godzinach:

Sobota - 10:00-18:00

Niedziela - 10:00-18:00

Kasa biletowa
czynna w godzinach 10:00-17:00

CENY BILETÓW

Bilet normalny: 15 zł
Bilet ulgowy: 8 zł
Bilet grupowy: 8 zł/osoba
Lekcja muzealna: 30 zł
Usługa przewodnicka: 50 zł

Wstęp bezpłatny w niedzielę: przysługuje tylko osobom zwiedzającym indywidualnie

Bilet ulgowy: przysługuje dzieciom powyżej 7. roku życia, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom, rencistom, strażakom, nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, osobom niepełnosprawnym, kombatantom.

Bilet grupowy: przysługuje grupom zorganizowanym liczącym co najmniej 10 osób. Na każde 15 osób w grupie przypada 1 bezpłatny opiekun, za większą ilość opiekunów/osób dorosłych należy uiścić opłatę zgodna z aktualnym cennikiem muzeum.

Uwaga grupy: opłata za usługę przewodnicką dotyczy grupy zorganizowanej, liczącej od 10 do 25 osób, która po opłaceniu biletu zbiorowego (8 zł od osoby) decyduje się na oprowadzanie z przewodnikiem. Jeżeli grupa liczy powyżej 25 osób i tym samym zachodzi konieczność obsługi dwóch lub więcej przewodników, każdorazowo obowiązuje grupę opłata przewodnicka.

W przypadku grupy zorganizowanej, której uczestnicy nie przekroczyli 7. roku życia obowiązuje grupę obligatoryjny zakup usługi przewodnickiej (bez zakupu biletu zbiorowego).

Opłata za usługę przewodnicką dotyczy także zwiedzających indywidulanie na życzenie.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie (min. 3 dni przed wizytą) grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych chcących skorzystać z usługi przewodnickiej, a także o punktualne przybycie do muzeum w wyznaczonym dniu. Przybycie bez zapowiedzi bądź spóźnienie może wiązać się z koniecznością oczekiwania na przewodnika, lub odmową usługi przewodnickiej.

Lekcja muzealna: odbywa się tylko po wcześniejszej rezerwacji, więcej informacji w zakładce edukacja.

Wstęp bezpłatny: przysługuje dzieciom do lat 7, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

Ostatnie wydarzenia

VIEW ALL -
TOP Skip to content