32 222-37-33
Odwiedź nas

„PONAD PRZECIĘTNOŚĆ” – wystawa poświęcona śp. płk. poż. Władysławowi Pilawskiemu

03 Lip 2018

W czwartek 28 czerwca b.r. na terenie Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach – oddziału zamiejscowego Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach miała miejsce niezwykła uroczystość otwarcia wystawy poświęconej nestorowi polskiego pożarnictwa śp. płk. Władysławowi Pilawskiemu.

Uroczystość otwarcia rozpoczął dyrektor CMP st. bryg. Paweł Rochala, który przywitał przybyłych gości (przedstawicieli wielkopolskiej straży pożarnej, władze samorządowe z terenu powiatu i gminy oraz lokalnych przedstawicieli kultury, historii i oświaty). Następnie głos zabrali: reprezentujący wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu st. bryg. Robert Klonowski, zastępca burmistrza Rakoniewic Arkadiusz Pawłowski, stryjeczny prawnuk pułkownika Łukasz Łukasiak. Goście w swoich krótkich przemówieniach przedstawili przebieg kariery zawodowej pułkownika, jego osiągnięcia w dziedzinie pożarnictwa i życiu prywatnym, oraz podzielili się swoimi osobistymi wspomnieniami dotyczącymi Władysława Pilawskiego. Ilość historii, ciekawostek i wspomnień dotyczących bohatera przerosła oczekiwania wszystkich przybyłych gości.

Po pierwszej części uroczystości goście przeszli w kierunku najważniejszej tego dnia ekspozycji rakoniewickiego muzeum, gdzie przy użyciu strażackiego dzwonka st. bryg. Paweł Rochala wraz z naczelnikiem rakoniewickiego oddziału Hubertem Kolerem, dokonali symbolicznego otwarcia wystawy. Dzięki uprzejmości członków rodziny pułkownika m.in. Mariusza Łukasiaka oraz Józefa Nowickiego, którzy zawsze służyli wujkowi pomocą (organizowanie wystaw, spotkań i uroczystości, wydawnictwa) na wystawie udało się zgromadzić i wyeksponować na wysokim poziomie estetycznym spory zbiór cennych i oryginalnych pamiątek dotyczących naszego bohatera.

Wystawa zawiera kilkadziesiąt prywatnych fotografii płk. Władysława Pilawskiego, prezentujących jego życie prywatne i zawodowe na przestrzeni stu lat (od narodzin w 1913 r. do jubileuszu setnych urodzin), bogaty zbiór medali i odznaczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych (m.in. Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Komandorski, Oficerski, Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”, czy medale z Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Jugosławii, Czechosłowacji, Luksemburga), zbiór kilkudziesięciu dokumentów (m.in. odpis aktu urodzenia z 1934r. poświadczenie obywatelstwa polskiego z 1933r., dowód osobisty 1935r., metryka ślubu 1941r., dowód rejestracyjny służbowego motocykla Sokół z 1938r., legitymacje pożarnicze, ubezpieczeniowe, wojskowe, PCK, ZBOWiD-u, emerytalne, nominacje na stanowiska w służbie pożarniczej oraz prywatne, dyplomy za osiągnięcia, świadectwa ukończenia szkoleń i kursów). Przykłady oryginalnych rękopisów za pomocą, których płk Pilawski przygotowywał się do odczytów, referatów, artykułów i publikacji książkowych. Wycinki prasowe z artykułami poświęconymi bohaterowi, oraz jego wywiadami. Okazjonalne tablice pamiątkowe oraz listy gratulacyjne, przede wszystkim z okazji setnej rocznicy urodzin Władysława Pilawskiego.

Nowo otwarta wystawa jest historią strażaka zawsze wiernego ideałom, które wpoili mu rodzice i nauczyła służba pożarnicza. To właśnie służba jest jednym z podstawowych słów, jakie mogą określić tą wspaniałą postać. Była to służba rodzinie, krajowi i formacji, której powierzył większość swej życiowej energii – służba STRAŻY. Trzeba zauważyć, że służbę pożarniczą Władysław Pilawski poznał niemalże z każdej strony. Zaczynał bowiem, jako strażak – ochotnik w rodzinnym mieście, a następnie zdobywał kolejne szlify, jako instruktor powiatowy pożarnictwa. W końcu został doceniony i przeniesiony do biura wojewódzkiego ZSP RP. W czasie wojny znowu pracował, jako zwykły strażak i dyspozytor w Warszawie. Później była już praca oficera pożarnictwa, jednocześnie członka strażackiego ruchu oporu „SKAŁA” w okupowanym Lublinie, Warszawie i Krakowie. Po wojnie pracował w Poznaniu, odbudowując tamtejszą straż. Jego praca została zauważona i otrzymał przeniesienie do Komendy Głównej, jednak został zwolniony z powodów politycznych. Nawet wtedy jego praca nadal była związana z problematyką pożarnictwa – projektował, bowiem zabezpieczenia przeciwpożarowe m.in. w Hucie im. Lenina. W końcu przywrócony do służby, co było żądaniem strażaków, piastował przez 22 lata stanowisko zastępcy komendanta głównego Straży Pożarnych. Nawet z chwilą przejścia w stan spoczynku, wiele energii poświęcał straży pożarnej – powszechnie znana jest jego działalność historyczna. Służył radą kolejnym pokoleniom strażaków, którzy byli świadomi, że z doświadczenia i wiedzy płk. poż. Władysława Pilawskiego, nestora Polskiego Pożarnictwa po prostu warto było korzystać.

W trakcie zwiedzania w tle zaprezentowany został również niezwykle ciekawy materiał filmowy pt. „Nestor Polskiego Pożarnictwa – płk poż. Władysław Pilawski” nakręcony przez tvwielkopolska w 2017 r. z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Film przedstawia życie i służbę Władysława Pilawskiego opowiedzianą przez niego samego.

Historyk, dr Zdzisław Kościański, autor wielu artykułów i książek historycznych dot. Powstania Wielkopolskiego i II Rzeczypospolitej, uznał, że wystawa o Władysławie Pilawskim doskonale wpisuje się w obchody stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Na zakończenie Burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak zaprosił wszystkich do zwiedzenia nowej siedziby Urzędu Gminy, która od tego roku mieści się w budynku odrestaurowanego neorenesansowego pałacu zbudowanego ok. 1840 r.