32 222-37-33
Odwiedź nas

W CMP rozpalano zapał misyjny

04 Lis 2016

Pod tym hasłem odbyło się w minioną niedzielę spotkanie w ramach „Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej”. Do CMP przybyło ok. 100 osób z parafii położonych na terenie województwa śląskiego.

W auli CMP gości przywitał ksiądz proboszcz Grzegorz Wita z Brzęczkowic. Następnie Danuta Janakiewicz (Wydział Dokumentacji Zbiorów, CMP) przeprowadziła godzinny wykład pt. „Ogień w sztuce i kulturze”. Prelekcję rozpoczęły informacje o początkach zorganizowanego  pożarnictwa w starożytnym Rzymie. Następnie przedstawiono motyw ognia w sztuce, który gościł u najlepszych malarzy, w tym m.in. u Henryka Siemiradzkiego w obrazie „Pochodnie Nerona”, czy u Johna Martina w dziele „Zagłada Sodomy i Gomory”.

W prelekcji nie zabrakło informacji o świętym Florianie – patronie strażaków, hutników, kominiarzy i browarników. Prelegentka omówiła najstarszy wizerunek świętego umieszczony na pieczęci Kleparza (obecnie dzielnica Krakowa) z 1366 r. Następnie p. Danuta Janakiewicz omówiła wizerunki świętego Floriana w rzeźbie i malarstwie do końca XIX w. Jednym z ciekawszych przykładów w tym temacie jest polichromia Jana Matejki i obraz Jana Tretki. Motywem ognia inspirowali się malarze nieprofesjonalni. Teofil Ociepka, współtwórca Grupy Janowskiej, przedstawił ten motyw w obrazie „Żywy ogień”. Malarstwem parał się także Józef Mikuła – zasłużony działacz śląskiego i polskiego pożarnictwa. Jego wymowne obrazy: „Pożar na wsi” i „Pożar w mieście” znajdują się z zbiorach CMP.

Sztuka w pożarnictwie obecna była we wzornictwie artystycznym. Prelegentka omówiła ten aspekt na przykładzie przedwojennych dyplomów i świadectw kursów pożarniczych, utrzymanych w duchu secesji. Zaprezentowała także wzornictwo użytkowe na przykładzie papeterii strażackiej. Motywy ornamentyki odnajdujemy również na dawnym taborze strażackim. Publiczność zaciekawiły motywy rzeźbiarskie: żurawie, korona i herb na sikawce konnej z 1717 r. Urozmaiconą ornamentykę stosowano na sztandarach strażackich i na odznaczeniach korporacyjnych. W następnej części prelegentka omówiła style architektoniczne na przykładzie murowanych remiz i drewnianych strażnic. Najwięcej uwagi poświęciła neogotyckiej strażnicy w Kaliszu, zbudowanej w latach 70. XIX w. dla założonej w 1864 r. tamtejszej OSP. Motywy ognia odnajdujemy także na plakatach, reklamach i ulotkach sprzętu pożarniczego. Pod tym względem przodowała berlińska fabryka gaśnic stożkowych „Minimax, której zarząd zatrudniał profesjonalnych artystów – przedstawicieli niemieckiej awangardy, którzy projektowali reklamy tej firmy.

Widownia podziękowała p. Danucie Janakiewicz gorącymi brawami. Prelegentka udzieliła wywiadu „Radiu eM”. Po prelekcji zaproszono gości do zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych z przewodnikami.