Sztandar OSP Brzezinka koło Mysłowic

Na przełomie XIX i XX w. Brzezinka przekształciła się w gminę o charakterze rolniczo-przemysłowym. Rozbudowa dzielnicy i obecność w okolicy zakładów przemysłowych spowodowały wzrost zagrożenia pożarowego.

Początki OSP Brzezinka
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince powstała w 1904 r. Wcześniej sprawami pożarowymi zajmowała się gmina. Na jej utrzymaniu było czterech strażaków, z których jednego wyznaczono do kierowania akcją. Strażacy wyjeżdżali do akcji od kilku do kilkunastu razy rocznie. Rekordowymi były lata 1925 i 1926, kiedy odnotowano 60 interwencji.

Niezwykły sztandar
Sztandar uszyto w 1929 r. na jubileusz 25-lecia. Na środku płatu widnieje kompozycja składająca się z hełmu, przez który przebija się płonąca pochodnia. Obok widnieją skrzyżowane toporki i sygnałówka owinięta sznurem w biało-czerwonych barwach. Za hełmem wyhaftowano latarnię stosowaną do oświetlenia wozów konnych. U dołu zamieszono torbę na drobny sprzęt i linę. Przy dokładnym przyjrzeniu się pochodnia, hełm, torba i u dołu wygięty zwój sznura przybierają kształt kotwicy – chrześcijańskiego symbolu trwania w wierze, Całość zamknięta jest wieńcem laurowym, pod którym wyszyto napis „Straż Pożarna Brzezinka, zał. r. 1904”. O wyjątkowości sztandaru stanowią napisy w narożnikach wyszyte w gwarze górnośląskiej: „Jedyn wszystkiem, wszyjscy jednymu”.

Poświęcenie sztandaru
Dnia 9 czerwca 1929 r., po godzinie ósmej, w obecności przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i strażackich, wyruszył do kościoła w Brzezince orszak w liczbie ponad 300 „hełmów”, pod komendą ogniomistrza powiatowego Barona. Podniosłe kazanie o służbie strażackiej i ochronie bliźniego wygłosił ks. Grzesik. W czasie mszy poświęcono sztandar. Następnie w ogrodzie restauracyjnym Ligęzy odbyło się uroczyste otwarcie zjazdu, wręczenie odznaczeń i wbijanie gwoździ pamiątkowych do sztandaru, poczym rozpoczął się koncert towarzystwa śpiewu „Wanda” z Brzezinki i koncert orkiestry strażackiej. Z okazji jubileuszu OSP Brzezinka otrzymała dyplom uznania od Zarządu Głównego Straży Pożarnych RP w Warszawie.

Zawody
Popołudniu przeprowadzono zawody strażackie o mistrzostwo powiatu. Strażacy z Brzezinki, Mysłowic, Siemianowic, Makoszów, Kończyc i Brzęczkowic rywalizowali w sprawnościach: musztra formalna, wspinaczka po drabinach hakowych, tworzenie linii wężowej, obsługa przyrządów ratunkowych, ćwiczenia alarmowe i zadania taktyczne. Najwięcej punktów zdobyła straż pożarna z Mysłowic, którą uznano mistrzem powiatu katowickiego. Drugie miejsce zajęła OSP Brzezinka, trzecie strażacy z Makoszów. Po zakończeniu zawodów uformowano pochód, który przedefilował w strojach galowych ulicami Brzezinki. Wieczorem odbyła się potańcówka w salach Ligęzy i Badury. Na uwagę zasługuje fakt, że uroczystościom przyglądała się publiczność w liczbie ok. 6 tys. osób.

Orkiestra, teatr, chór
W okresie międzywojennym straż liczyła 25 członków czynnych i 50 wspierających. Z uwagi na prężną działalność brzezińscy strażacy byli istotnym elementem kulturotwórczym. W 1929 r. powołano orkiestrę pod dyrekcją druha Antoniego Ćmoka. Przy orkiestrze powstał mieszany chór strażacki. Zawiązała się także grupa teatralna, która przygotowała okolicznościowe spektakle. Repertuar obejmował pięcioaktowe sztuki o tematyce ludowej.

Lata powojenne
Wybuch II wojny światowej stanął na przeszkodzie w pomyślnym rozwoju OSP, która należała do najprężniejszych organizacji w Mysłowicach. Po wojnie odbudowa straży w dzielnicach napotykała na wiele trudności. Brakowało środków transportowych, które zastąpiono wozami konnymi. Dopiero od połowy lat 50. XX w. straż brzezińska została całkowicie zmotoryzowana. Bolączką był brak pomieszczeń na przechowanie wozów gaśniczych. Lata 70. i 80. XX w. to niepomyślny okres w działalności straży dzielnicowych. W związku z trudną sytuacją gospodarczą w kraju ich istnienie stanęło pod znakiem zapytania. Dodatkowo w Mysłowicach istniała od 1954 r. Zawodowa Straż Pożarna, której doposażenie stało się priorytetem. Zagrożeniu pożarowemu nie mogły sprostać nieprzystosowane do gaszenia dużych pożarów straże ochotnicze. W tych warunkach Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince uległa likwidacji, a sztandar przekazano do CMP.

TOP Skip to content