WSPÓLNIE NA RATUNEK

Wystawa przedstawia ideę współpracy różnych służb oraz konkretne podmioty skupione w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wraz z zadaniami, które one realizują. Na wystawie bogato ilustrowanej fotografiami pochodzącymi z akcji przedstawiona jest Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Policja, Ratownictwo Medyczne, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Ratownictwo Górnicze, Straż Graniczna oraz Wodne, Tatrzańskie i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

TOP Skip to content