32 222-37-33
Odwiedź nas

Kierownictwo

P.O. Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

st. bryg. mgr inż. Edward Pruski

tel: (32)222-37-33, fax: (32)316-61-99

email: sekretariat@cmp-muzuem.pl

Naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów

mgr Paweł Karol Gąsiorczyk

tel: (32)222-37-33 wew. 26

email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl

 

Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego

mgr Dariusz Falecki

tel: (32)222-37-33 wew. 27

email: dfalecki@cmp-muzeum.pl

Naczelnik Wydziału finansowego

mgr Ewa Kuczowic

tel: (32)222-37-33 wew. 30

email: ksiegowosc@cmp-muzeum.pl

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

mgr Urszula Kocurek

tel: (32)222-37-33 wew. 45

email: zaopatrzenie@cmp-muzeum.pl 

 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

mgr Barbara Kosma

tel: (32)222-37-33 wew. 25

email: kadry@cmp-muzeum.pl

Naczelnik Wydziału Konserwacji Zbiorów

Jarosław Banasik

tel: (32)222-37-33 wew. 34

email: jbanasik@cmp-muzeum.pl

Naczelnik Oddziału Zamiejscowego – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

Anna Formaniewicz

tel: (61)444-11-58

email: rakoniewice@cmp-muzeum.pl