bryg. mgr Rafał Jureczko

Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

tel: (32) 222-37-33, fax: (32) 316-61-99
email: sekretariat@cmp-muzeum.pl

dr Paweł Karol Gąsiorczyk

Naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów

tel: (32) 222-37-33 wew. 26
email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl

mgr Dariusz Falecki

Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego

tel: (32) 222-37-33 wew. 27
email: dfalecki@cmp-muzeum.pl

mgr Agnieszka Szaleniec

Naczelnik Wydziału Finansowego

tel: (32) 222-37-33 wew. 30
email: ksiegowosc@cmp-muzeum.pl

mgr Urszula Kocurek

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

tel: (32) 222-37-33 wew. 45
email: zaopatrzenie@cmp-muzeum.pl

mgr Ewa Czapska

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

tel: (32) 222-37-33 wew. 25
email: kadry@cmp-muzeum.pl

Jarosław Banasik

Naczelnik Wydziału Konserwacji Zbiorów

tel: (32) 222-37-33 wew. 34
email: jbanasik@cmp-muzeum.pl

mgr Hubert Koler

Naczelnik Oddziału Zamiejscowego – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

tel: (61) 444-11-58
email: rakoniewice@cmp-muzeum.pl

TOP Skip to content