32 222-37-33
Odwiedź nas

Kierownictwo

Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

st. bryg. mgr inż. Janusz Gancarczyk

tel: (32) 222-37-33, fax: (32) 316-61-99

email: sekretariat@cmp-muzeum.pl

***

Naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów

dr Paweł Karol Gąsiorczyk

tel: (32) 222-37-33 wew. 26

email: pkgasiorczyk@cmp-muzeum.pl

***

 

Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego

mgr Dariusz Falecki

tel: (32) 222-37-33 wew. 27

email: dfalecki@cmp-muzeum.pl

***

 

 Naczelnik Wydziału finansowego

mgr Ewa Kuczowic

tel: (32) 222-37-33 wew. 30

email: ksiegowosc@cmp-muzeum.pl

***

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

mgr Urszula Kocurek

tel: (32) 222-37-33 wew. 45

email: zaopatrzenie@cmp-muzeum.pl

***

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

mgr Ewa Czapska

tel: (32) 222-37-33 wew. 25

email: kadry@cmp-muzeum.pl

***

 

Naczelnik Wydziału Konserwacji Zbiorów

Jarosław Banasik

tel: (32) 222-37-33 wew. 34

email: jbanasik@cmp-muzeum.pl

***

 

Naczelnik Oddziału Zamiejscowego – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

mgr Hubert Koler

tel: (61) 444-11-58

email: rakoniewice@cmp-muzeum.pl