Album „Strażacka Niepodległa” jest katalogiem trzech wystaw czasowych. Porusza zagadnienie związane z udziałem strażaków w walkach o odzyskanie i kształt granic Polski w latach 1918-20.
Wydawnictwo liczy 56 stron wydrukowanych na papierze kredowym iw tym około 150 ilustracji barwnych

Informator prezentuje najciekawsze eksponaty pogrupowane tematycznie. Opisy wykonano w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. Wydawnictwo stanowi skrótowe źródło informacji o zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Informator wydano na papierze kredowym, wszystkie ilustracje są kolorowe.
Jeden z rozdziałów poświęcono zbiorom Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Oddziału Zamiejscowego CMP w Mysłowicach.

Album pt.: „45 – lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach” prezentuje  na 170 stronach  następujące tematy: historię muzeum, wystawiennictwo, sikawki strażackie, samochody pożarnicze, motopompy, hełmy, zabytkowy sprzęt bojowy, mundury, sztandary i wiele innych.

Muzealny Rocznik Pożarniczy Tom 14 (2018-2020) składa się z 19-stu rozdziałów. Tematem przewodnim jest wpływ wydarzeń 1918/20 na życie społeczne ówczesnej Polski ze szczególnym uwzględnieniem pożarnictwa. Autorami są m.in. naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracownicy merytoryczni CMP Mysłowice, a także przedstawiciele stowarzyszeń historycznych.

TOP Skip to content