Trzydzieści lat temu zostały uchwalone dwie ustawy pożarnicze: ustawa o PSP oraz ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Z tej okazji na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w dniach 21-22 października 2021 r. zorganizowano konferencję pod tytułem „30 LAT PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NASZĄ DROGĄ DO EUROPY”. Dodatkowymi rocznicami były: 50-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego w Polsce, 40-lecie strajku podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (będącej poprzedniczką SGSP) oraz 30-lecie samorządu studenckiego w SGSP.

Organizatorami konferencji byli Szkoła Główna Służba Pożarniczej w Warszawie oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a partnerami honorowymi Uniwersytet Wrocławski oraz Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Nasze muzeum reprezentowali st. bryg. Janusz Gancarczyk – dyrektor CMP oraz dr Paweł K. Gąsiorczyk – naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów CMP, który jednocześnie przedstawił referat pt. „30 lat powstawania Państwowej Straży Pożarnej”.

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń wielu pokoleń polskich strażaków. Ukazano historyczny rozwój polskich służb pożarniczych, wiele mówiono o dniu dzisiejszym ciągle zmieniającej się strażackiej służby, ale zwrócono również uwagę na stojące przed polskimi strażami nowymi wyzwaniami ratowniczymi.

TOP Skip to content