32 222-37-33
Odwiedź nas

Historia na weekend. Henryk Chruzik

12 Mar 2021

Na bieżący rok przypada 90. rocznica urodzin Henryka Chruzika – założyciela Muzeum Pożarnictwa.

Henryk Chruzik urodził się w 1931 r. w Zagórzu (obecnie dzielnica Sosnowca). W latach 1950-1976 pełnił nieprzerwanie służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej dawnego województwa katowickiego.  Od 1976 r. do 1982 r. był sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Katowicach. Druh Chruzik poświęcił wiele lat pracy społecznej w młodzieżowych organizacjach politycznych, był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Zagórzu oraz działaczem społecznym pożarnictwa ochotniczego. Wyrazem uznania w tej dziedzinie było wydelegowanie go w 1952 r. do Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, gdzie uzyskał kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

W 1954 r. Henryk Chruzik został komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Był założycielem w 1975 r. niezwykłego, jak na warunki Mysłowic Muzeum Pożarnictwa. W pamięci tych, z którymi pracował, zapisał się jako człowiek pełen inicjatywy, potrafiący zjednać sobie współpracowników i pozyskać ich zaufanie.

Najwięcej zaangażowania wkładał w organizację Muzeum Pożarnictwa. Henryk Chruzik zbierał przez szereg lat  wszystko, co miało związek z ochroną przeciwpożarową. Ideą przewodnią jego działań było ocalenie przed zniszczeniem i zapomnieniem materialnych śladów przeszłości pożarnictwa oraz stworzenie naukowej dokumentacji zbiorów.

Chruzik zainteresował problemami Muzeum władze Mysłowic oraz działaczy ruchu ochotniczego. Z uwagi na powolne niszczenie drewnianych zabudowań pierwszej siedziby muzeum przy Promenadzie i niebezpieczeństwo zalewania wodą, Henryk Chruzik podjął się wraz z współpracownikami budowy pięciu hal muzealnych w sąsiedztwie kompleksu rekreacyjnego na Słupnej, które gwarantowałyby właściwe gromadzenie i konserwację zbiorów muzealnych oraz dawałyby możliwość prowadzenia badań naukowych dotyczących pożarnictwa. W trudnych latach kryzysu lat 80. XX w. władze wojewódzkie wyraziły aprobatę dla tej budowy i w efekcie w maju 1991 r. nastąpiło otwarcie części nowego Muzeum.

Całokształt działalności druha Chruzika zyskał uznanie w oczach podwładnych i przełożonych. Wyrazem tego są przyznane mu liczne odznaczenia, a wśród nich m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa i Srebrna Odznaka Zasłużonego dla województwa katowickiego.

Dla upamiętnienia założyciela Muzeum Pożarnictwa, 14 września 1995 r., podczas uroczystości 20-lecia istnienia mysłowickiej placówki muzealnej, odsłonięto przed pawilonem głównym tablicę pamiątkową ufundowaną ku jego czci. Henryk Chruzik zmarł 31 sierpnia 1991 r. i pochowany został na cmentarzu przy ul. Mikołowskiej w Mysłowicach.

 

df