32 222-37-33
Odwiedź nas

HISTORIA NA WEEKEND. płk poż. JÓZEF MIKUŁA

10 Lip 2020

Centralne Muzeum Pożarnictwa gromadzi cenne pamiątki pozwalające na odkrycie ciekawych strażackich biografii. Należy do nich z pewnością osoba płk. poż. Józefa Mikuły – zasłużonego działacza śląskiego i polskiego pożarnictwa, współtwórcy muzeum.

Józef Mikuła urodził się 10 lutego 1896 r. w Dąbrowie koło Karwiny na Zaolziu (obecnie Czechy). Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w średniej szkole przemysłowej w Krakowie. Potem został wcielony do armii austro-węgierskiej.

Brał udział w walkach w III powstaniu śląskim. W 1921 r. był kwatermistrzem grupy południowej wojsk powstańczych w Żorach.

W 1929 r. został komendantem kursów dla oficerów pożarnictwa w Lublinie, a w 1930 r. kierownikiem Wydziału Wyszkolenia w Zarządzie Głównym Związku Straży Pożarnych RP. W 1935 roku objął stanowisko wojewódzkiego inspektora pożarnictwa w województwie śląskim po zmarłym Bolesławie Pachelskim. W 1940 r. objął stanowisko starszego instruktora na dystrykt radomski, z nadzorem nad 700 jednostkami OSP i 15 tys. ich członków. W tym też okresie powierzono mu funkcję komendanta strażackiego ruchu oporu „Skała” w granicach przedwojennego województwa kieleckiego.

Po rozwiązaniu Związku Straży Pożarnych RP w 1949 r. Józef Mikuła objął stanowisko wojewódzkiego komendanta straży pożarnych. W 1950 r. na własną prośbę przeszedł  do resortowej służby pożarniczej. Inspektorem wojewódzkim został ponownie w 1956 r., gdy reaktywowano Związek. Zaangażował się wówczas w rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych. Na emeryturę przeszedł w 1970 r. Zmarł 18 grudnia 1985 r.

Płk poż. Józef Mikuła – w uznaniu swoich zasług był wielokrotnie odznaczany. M.in. otrzymał odznakę Orderu Sztandaru Pracy II Klasy, Krzyż Oficerski i Kawalerski Order Odrodzenia Polski oraz Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Józef Mikuła to współorganizator Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, który przekazał do muzeum kilkadziesiąt pamiątek dokumentujących jego służbę: legitymacje, zdjęcia, odznaczenia. Parał się również hobbystycznie malarstwem. Wśród przekazanych pamiątek znaleźć można jego obrazy olejne o tematyce pożarniczej, w tym m.in. „Pożar na wsi” i „Pożar w mieście”. Ten ostatni zwiedzający mogą zobaczyć w segmencie z polskimi samochodami pożarniczymi, na parterze hali nr 3 jako uzupełnienie ekspozycji.